De islam als rechtvaardiging voor meedogenloze criminaliteit

E.J. Bron

Screenshot_126

(Door: Stefan Schubert – Vertaling: E.J. Bron)

Het is een van de grootste taboethema´s van onze tijd. Zorgt een islamitische socialisering van criminelen voor brutere criminaliteit tegen “ongelovigen”? vinden de daders een rechtvaardiging van hun daden in de islam? Worden “ongelovige” slachtoffers opzettelijk van tevoren als “hond” en “varken” ontmenselijkt om aansluitend de eigen toepassing van geweld islamitisch te rechtvaardigen? Volgens een analyse van bekende daden en gesprekken met politieagenten ter plaatse luidt het antwoord op alle vragen – Ja. Voor criminele moslims dient de islam als rechtvaardiging voor meedogenloze criminaliteit.

journalistenwatch

View original post 1.259 woorden meer

STRAKS MOETEN WE DE SCHUILKELDER IN . . .

E.J. Bron

Screenshot_128

Schuilkelder in Amsterdam (1942).

(Door: “Driek”)

Nu lees ik zojuist in één onzer Socialistische Couranten dat er in Amsterdam oefeningen worden gehouden voor een eventuele terroristische aanslag. Wie had ooit kunnen denken dat in ons eens zo vredig Amsterdam terroristische aanslagen zouden kunnen plaatsvinden. Ongelooflijk. Maar, let wel, spitse lezer van “E.J. Bron”, dit is nog maar het begin van alle ellende die ons in den nabije toekomst te wachten staat. Straks, binnen afzienbare tijd, kan niemand zich nog veilig op straat begeven. Dan loeien dagelijks den sirenes ter waarschuwing van een komende aanslag en worden wij geteisterd door gebedsoproepen van moskeeën en minaretten. Schuilkelders ontsieren straks het vertrouwde straatbeeld. Lezer, dan leven wij in een land van tweedracht, haat en onheil. Hoe heeft het toch in hemelsnaam zover kunnen komen wijl we toch een vredelievend volk zijn?

View original post 469 woorden meer

Migreert de Zwarte Dood ook Afrika uit?

E.J. Bron

Screenshot_122

(Door: Joost Niemöller)

De Zwarte Pest brak in 2014 uit op Madagaskar. Momenteel wordt ook in Zuid-Afrika gewaarschuwd dat de zeer vaak dodelijke ziekte daar naartoe over kan slaan. Er wordt nu gesteld dat er in augustus 2017 een hernieuwde, of nieuwe uitbraak is van de Pest op Madagaskar.

Deze heeft zich nu tot de voor mensen gevaarlijke variant ontwikkeld, die wordt overgedragen via de longen van de patiënten, en dus niet meer door vlooienbeten. Er werd onlangs vastgesteld dat er minstens achthonderd gevallen bekend zijn, en 74 doden.  Maar die cijfers zijn inmiddels alweer verouderd. Het snelle verloop van de ziekte op Madagaskar is precies gelokaliseerd:

Lees verder>>>
Joost Niemöller

View original post