STRAKS MOETEN WE DE SCHUILKELDER IN . . .

E.J. Bron

Screenshot_128

Schuilkelder in Amsterdam (1942).

(Door: “Driek”)

Nu lees ik zojuist in één onzer Socialistische Couranten dat er in Amsterdam oefeningen worden gehouden voor een eventuele terroristische aanslag. Wie had ooit kunnen denken dat in ons eens zo vredig Amsterdam terroristische aanslagen zouden kunnen plaatsvinden. Ongelooflijk. Maar, let wel, spitse lezer van “E.J. Bron”, dit is nog maar het begin van alle ellende die ons in den nabije toekomst te wachten staat. Straks, binnen afzienbare tijd, kan niemand zich nog veilig op straat begeven. Dan loeien dagelijks den sirenes ter waarschuwing van een komende aanslag en worden wij geteisterd door gebedsoproepen van moskeeën en minaretten. Schuilkelders ontsieren straks het vertrouwde straatbeeld. Lezer, dan leven wij in een land van tweedracht, haat en onheil. Hoe heeft het toch in hemelsnaam zover kunnen komen wijl we toch een vredelievend volk zijn?

View original post 469 woorden meer