De haat-tirades van Deniz Yücel tegen Duitsland: Of over de verdorvenheid van het politieke systeem, dat zich inzet voor zo’n uitgesproken Duitser-hater

E.J. Bron

Screenshot_51

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

DENIZ YÜCEL: VOOR ZO’N DUITSERHATER ZETTEN DE BONDSKANSELIER EN DE BONDSPRESIDENT ZICH IN
Super, Duitsland schaft zichzelf af!

“Met de Duitsers gaan alleen maar dingen verloren die niemand zal missen. De spoedige teloorgang van de Duitsers is echter volkerensterfte van zijn mooiste kant. Een natie, wier grootste bijdrage aan de beschavingsgeschiedenis van de mensheid eruit bestaat het absolute kwaad een naam en een gezicht te verlenen. Een natie, die sinds mensenheugenis opvalt door grenzeloos zelfmedelijden, penetrante betweterij en een eeuwig slecht humeur.

Deniz Yücel (* 1973) is een uitgesproken Duitser-hater, zoon van een Turkse gastarbeider en in het bezit van een Duits èn Turks staatsburgerschap. Hoe kapot ons land is, wordt o.a. aangetoond,door welke prijzen deze Duitser-hater ontving:

Michael Mannheimer Blog

View original post 1.323 woorden meer

Migranten bij de politie: “Dat zijn geen collega´s, dat is de vijand in onze gelederen”

E.J. Bron

Screenshot_46

Ingang van de politieacademie in Berlijn.

(Vertaling: E.J. Bron)

Op dit moment zorgt de audio-opname van een opleider aan de Berlijnse Politieacademie voor enorme ophef. Daarin wordt uit een klas bericht, waarin hoofdzakelijk toekomstige politieagenten met een migratieachtergrond zouden zitten: “Ik heb les gegeven op de politieschool. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, de klas zag eruit als een zwijnenstal, de helft Arabieren en Turken, brutaal als de neten. Dom. Konden zich niet goed uitdrukken”, aldus de opleider.

journalistenwatch

View original post 122 woorden meer

nbreng Geert Wilders Debat Regeringsverklaring 2017

https://youtu.be/ktHGF-aGp1U     Ik neem de tekst geplaats op de website van de PVV alhier geheel over, dat zal hij/zullen zij me wel vergeven 😉   Nou, voorzitter, daar zitten ze dan. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Maar liefst 24 ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte III. Net zoveel … Meer lezen over nbreng Geert Wilders Debat Regeringsverklaring 2017

Islamitische Reformatie door een paar moslimische snotneuzen uit Rotterdam?

Martien Pennings

De Essalam-moskee in Rotterdam. Ik vind die steriele agressie die van dit soort mega-moskeeën uitgaat altijd treffend

De heer Van Rossem was erg genadig voor de ongetwijfeld jeugdige moslimische Rotterdammers die hun muurkrant niet geplakt hadden, maar geschroefd. Op de deur van de Essalam moskee. Ze vierden 500 jaar Luther met een aantal stellingen die de islam moeten hervormen. En hier zijn de stellingen, met dank aan GeenStijl:  EEN, TWEE, DRIE. Ik weet van geen andere commentaar op deze actie dan dat op GeenStijl, terwijl de hervormers-in spe toch flink wat media hadden aangeschreven.

Enfin. Terzake. Tsja. Potdomme. Daar zeg je me wat. De islam hervormen.

“Of de islam in staat is om te hervormen of niet, daar zijn de meningen nogal over verdeeld”, zo merkt Van Rossem treffend op. Zegt u dat wel, juffrouw Snap. Zo ben ik bijvoorbeeld van opinie dat de…

View original post 724 woorden meer

Lang vóór de 100-jarige Balfour Verklaring bestond er al een Joods Nationaal Tehuis in Palestina

Terug naar Zion

Op donderdag 2 november 2017 wordt de 100ste verjaardag herdacht van de Balfour Verklaring, toch wordt hierover 100 jaar later nog steeds gediscuteerd en eist PA-preisdent Mahmoud Abbas nog steeds van Groot-Brittannië dat het zich verontschuldigt voor Balfour. Wat heeft de Balfour-verklaring eigenlijk gedaan? En wat erkende de Balfour-verklaring? De tweede vraag is niet meer geregeld dan de eerste.

Wij zijn allen vertrouwd met het taalgebruik in de verklaring:

“Zijne Majesteits Regering staat welwillend tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, en zal haar beste krachten aanwenden de verwezenlijking van dit doel te bevorderen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden ondernomen dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zou kunnen aantasten, of de rechten en de politieke status die Joden genieten in enig ander land.”

Maar terwijl de verklaring lijkt te spreken over de…

View original post 1.013 woorden meer

OOK TOEN WAREN ZE FOUT . . .

E.J. Bron

Screenshot_24

Enthousiaste Duitse burgers (1933).

(Door: “Driek”)

Steeds meer worden wij in onze vrijheden beknot door dien farizeeërs in Den Haag die nog altijd niet het licht hebben gezien. Doch misschien hebben zij een trage denkwijze die je ook wel aantreft bij zware drinkers. Ik wind mij daar danig over op, lezer, soms is het zelfs zo ver dat ik met rood aangelopen gelaat mijn hoofd op het bureau bonk. Want, let wel, spitse lezer van “E.J. Bron”, het Vrije Woord waar zo dapper voor is gestreden, behoort binnenkort tot de verleden tijd. Dankzij Merkel en de ongelooflijke lichtzinnigheid waarmee die vrouw Duitsland opoffert aan honderdduizenden zwarte islamitische Afrikanen en daarmee een historische schuld op zich laadt, grenst werkelijk aan totale waanzin. Zij heeft op misdadige wijze een gehypnotiseerde volkerenmassa, die volledig aan de genade van hun god Allah is overgeleverd, van harte welkom geheten.

View original post 451 woorden meer