OOK TOEN WAREN ZE FOUT . . .

E.J. Bron

Screenshot_24

Enthousiaste Duitse burgers (1933).

(Door: “Driek”)

Steeds meer worden wij in onze vrijheden beknot door dien farizeeërs in Den Haag die nog altijd niet het licht hebben gezien. Doch misschien hebben zij een trage denkwijze die je ook wel aantreft bij zware drinkers. Ik wind mij daar danig over op, lezer, soms is het zelfs zo ver dat ik met rood aangelopen gelaat mijn hoofd op het bureau bonk. Want, let wel, spitse lezer van “E.J. Bron”, het Vrije Woord waar zo dapper voor is gestreden, behoort binnenkort tot de verleden tijd. Dankzij Merkel en de ongelooflijke lichtzinnigheid waarmee die vrouw Duitsland opoffert aan honderdduizenden zwarte islamitische Afrikanen en daarmee een historische schuld op zich laadt, grenst werkelijk aan totale waanzin. Zij heeft op misdadige wijze een gehypnotiseerde volkerenmassa, die volledig aan de genade van hun god Allah is overgeleverd, van harte welkom geheten.

View original post 451 woorden meer