Overal in Westen verrijzen monumenten ter ere van de Religie van de Vrede

Martien Pennings

Twitteraar “Percolator”:

“Overal in de Westerse wereld verrijzen monumenten ter ere van de Religie van de Vrede. Prachtig!”

“Maar weet u wie pas echt gevaarlijk is volgens het politiek-correcte establishment? Geert Wilders  die ons hiervoor al jaren waarschuwt.”

________________

View original post

Henda Ayari: ‘Tariq Ramadan probeerde mij te wurgen alvorens mij te verkrachten’

Martien Pennings

Mijn auditieve Frans is niet goed genoeg voor dat radde tempo waarin Henda Ayari haar verhaal doet. Maar wie op het het meest linkse witte vierkantje linksonder in de video klikt krijgt een behoorlijke vertaling in tekst.

Het verhaal van Henda Ayari luidt samengevat: Tariq Ramadan nodigt haar uit voor een bespreking in zijn hotel en zegt erbij dat het ‘t beste is om dat op zijn kamer te doen, want in de hotellobby is het niet rustig genoeg. Hij doet open met een schaal lekkere hapjes in zijn hand. Zij slaat die af. Hij zet die schaal weg en omhelst haar meteen krachtig. Zij verzet zich, zeggende “dit gaat te vlug”. Hij zet door, slaat haar hard en poogt haar te wurgen. Ze is in doodsangst, geeft toe en zegt ervan overtuigd te zijn dat hij haar vermoord zou hebben als ze zich was blijven verzetten,

Arthur van Amerongen schrijft…

View original post 280 woorden meer

Nazi’s, islamisten en het moderne Midden-Oosten

Likoed Nederland: Boekpresentatie, 7 november 2017. Het nazisme heeft een grote invloed gehad op het Midden Oosten, zie ons artikel in februari jl. Toch is dit veel te weinig bekend, terwijl kennis van de nazi-invloed essentieel is om het huidige Midden-Oosten te begrijpen. Daarom is het te prijzen dat twee vrijwilligers geheel belangeloos een essentiële, wetenschappelijke … Meer lezen over Nazi’s, islamisten en het moderne Midden-Oosten

Abdoe Khoulani en de treurige kwaliteit van de Nederlandse rechtstaat

E.J. Bron

Screenshot_183

(Door: “Henk V.”)

Abdoe Khoulani  verkondigt zijn opvattingen in zijn hoedanigheid als gemeenteraadslid van Den Haag. Hij is onderdeel gaan uitmaken van het Nederlandse bestuursapparaat en in die functie oefent hij invloed uit op ONZE samenleving. De man zit in de Haagse raad voor de Partij van de Eenheid. Dat is een islamitische partij. De interpretatie van eenheid die hij voorstaat, komt uit de koker van het boek dat hem inspireert: de Koran. De Koran erkent maar ÉÉN gerechtvaardigde vorm van eenheid in een samenleving: de eenheid die ontstaat wanneer de opvattingen van de islamitische geloofsleer gezaghebbend zijn geworden voor iedere burger in de samenleving. Of die nu moslim is of niet. De islamitische leefregels die in de Sharia zijn vastgelegd, zullen voor iedereen geldend zijn. De islamitische gelovige is daar een voorstander van, omdat hij of zij er van overtuigd is dat deze rechtstreeks van Allah komen. De…

View original post 683 woorden meer

Zonsverduistering van 1207 v.C. helpt om datering van Israël en Egypte bij te stellen

Terug naar Zion

“Jozua beveelt de zon om stil te staan op Gibeon”, olieverfschilderij uit 1816 van de Britse schilder John Martin (1789-1854) [beeldbron: National Gallery of Art]

Onderzoekers hebben de datum kunnen berekenen van wat de oudste zonsverduistering moet zijn die ooit op schrift is vastgelegd. Door de Bijbelse tekst en een oud-Egyptische tekst te combineren, konden de onderzoekers de regeringsdata van Egyptische farao’s verfijnen, meer bepaald die van de regeerperiode van Ramses II en zijn zoon Merneptah. Die gebeurtenis, zou plaatsgevonden hebben op 30 oktober 1207 v.C. Een en ander kan wetenschappers en religieuze wijzen nopen om tijdslijnen van de geschiedenis van Israël en Egypte bij te stellen.

Sommige Joodse vorsers vermelden als Bijbelse tijdlijn voor de verovering van Kanaän, in het bijzonder dan  de episode waar Jozua de zon beveelt om stil te staan (lees verder), de datum van Tishri 15, in het jaar 1405 v. C. Maar dat…

View original post 691 woorden meer