Wat als de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren geldt voor inheemse Europeanen?

Officieel is het document juridisch niet bindend, dus het telt niet. Wat zou er gebeuren als dat wel het geval zou zijn? Wat als het verankerd was in de grondwetten van Europese landen? Immers, het werd gesteund door de overweldigende meerderheid van hen, waarbij alleen Oekraïne, Rusland en Georgië zich onthielden van stemming en volgens de Verenigde Naties “vertegenwoordigt het de dynamische ontwikkeling van internationale wettelijke normen en weerspiegelt het de inzet van de VN-lidstaten om zich te bewegen in bepaalde richtingen”.

Een groot deel van het document gaat over de discriminatie van inheemse volkeren ten gevolge van imperialisme of kolonialisme, maar net als elke andere VN-verklaring heeft het de pretentie van universaliteit, het spreekt voor alle inheemse volkeren, dus inclusief de inheemse Europeanen.

Laten we de verklaring doornemen. Artikel 8 is van bijzonder belang en luidt: 1)

1.Inheemse volkeren en individuen hebben het recht niet te worden onderworpen aan…

View original post 1.246 woorden meer

Advertenties