Oost- en West-Palestijnse hallucinaties doen spanningen met Israël weer toenemen

Vlaamse Vrienden van Israël

Onder verwijzing naar de Islamitische Wet, wees sjeik Ikrima Sabri, hoofd van de Opperste Moslimraad in Jeruzalem, elke mogelijkheid af van een Palestijnse Arabische concessie over het ‘recht op terugkeer’. Ikrima Sabri was van oktober 1994 tot juli 2006 de Groot-moefti van Jeruzalem en Palestina en was destijds aangesteld door terroristenleider Yasser Arafat.

In een preek die op 2 februari werd uitgesproken in de Al-Aqsa-moskee, zei Sabri dat de “Palestijnse vluchtelingen” het recht hebben om terug te keren naar hun huizen in “de gebieden van 1948”, aldus de Palestijnse Arabische krant Falasteen.

Sabri vervolgde op vrijdag jl.: “‘De vluchteling is degene die werd verbannen uit zijn huis en zijn land en de term vluchteling geldt voor de kinderen en kleinkinderen, en dat is de religieuze islamitische betekenis [van het woord vluchteling], omdat de rechten van de vluchteling en zijn eigendom bestaan en worden doorgegeven aan toekomstige generaties via overerving…

View original post 491 woorden meer