Waar Europa faalt: Israël moet aan de kant van de Koerden staan tegen Turkije

Terug naar Zion

Er zijn tijden dat we ons niet kunnen veroorloven om te zwijgen. Wij die getuige waren van onze eigen volk dat 70 jaar geleden bijna werd uitgeroeid, kennen dat gevoel van een dreigende genocide. Misschien is dit te wijten aan onze collectieve PTSS (posttraumatische stressstoornis) of iets dat ons werd ingeprint sinds onze gedwongen verdrijving uit het Land van Israël door de Romeinen bijna 2000 jaar geleden.

De ‘dwaze man’ in Ankara
President Recip Erdogan van Turkije ziet zichzelf als een soort neo-sultan die klaarstaat om Turkije naar een nieuwe gouden eeuw te leiden. Een deel van deze gouden eeuw is een drang om degenen die Erdogan op zijn weg vindt uit te roeien. Voor Erdogan stelt geen enkele andere groep dan de Koerden Turkije aan de kaak als een autocratische en racistische macht en dit is precies de reden waarom de Turkse strijdkrachten (TAF) er alles op…

View original post 654 woorden meer

VN maant IDF aan geen ‘Palestijnse kinderen te raken’ tijdens Gaza Terugkeer Mars

Terug naar Zion

Duizenden Gazanen zijn van plan om vrijdag naar Israël op te marcheren in wat wordt genoemd de ‘Mars van de Terugkeer’. De propagandastunt is een initiatief van de twee bekendste terreurorganisaties in Gaza, Hamas en Islamitische Jihad. Israël bereidt zich voor op mogelijke invasie van Gazaanse Palestijnen op 30 maart a.s.

Ook de Verenigde Naties maken zich blijkbaar zorgen om de eventuele risico’s op een hernieuwde escalatie van het geweld, niet zozeer het Palestijnse geweld wordt geviseerd (daar heeft de VN gewoonlijk geen enkel probleem mee om de gekende redenen), maar wel de vrees voor een tegenreactie van het Israëlische leger (IDF) wanneer straks een en ander uit de hand zou lopen.

“De IDF moet opletten dat ze geen Palestijnse kinderen treffen tijdens de geplande mars aan de grenshekken in Gaza,” zei de speciale VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten, de Bulgaar Nickolay Mladenov op maandag volgens

View original post 216 woorden meer

Het boerenbedrog van Abbas: Een vredesakkoord is niet het einde van de oorlog tegen Israël

Terug naar Zion

Op 17 maart 2014 was Abu Mazen (nom de guerre van PA president Mahmoud Abbas) op bezoek bij president Barack Obama in het kader van het vredesproces. Abbas verwierp de eis van premier Benjamin Netanjahoe dat hij Israël als een Joodse staat zou erkennen.

Hij weigerde ook om af te zien van de Palestijnse eis voor een ‘recht op terugkeer‘ van enkele duizenden autentieke bejaarde Palestijnse vluchtelingen van 1948 plus hun vele miljoenen nakomelingen[!], sinds hun vluchtelingenstatus door de VN erfbaar werd gemaakt.

Wat echter bitter weinig aandacht in de pers heeft gekregen is het feit dat Mahmoud Abbas bovendien weigerde om zich te verbinden tot het maken van het ‘einde van het conflict,’ waarmee een vredesakkoord de beëindiging van verdere Palestijnse eisen van Israël zou inhouden. Een vredesakkoord zou toch naar ieders verwachtingen een einde moeten maken aan de eeuwigdurende Palestijns-Arabische oorlog tegen de…

View original post 171 woorden meer

Amerikaanse regering keurt Taylor Force Act goed en plaveit de weg voor minder geld naar PA

Terug naar Zion

De Taylor Force Act, de naam die is gegeven aan een wetgeving die de financiële steun aan de PA vermindert, tenzij het zijn betalingen aan terroristen en hun families beëindigt, werd door het Congres aangenomen en ondertekend door de Amerikaanse president Donald Trump, de afgelopen week.

De nieuwe Wet werd het afgelopen jaar voor het eerst voorgesteld aan het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, waar deze werd goedgekeurd. De afgelopen week stemde de Amerikaanse Senaat eveneens voor aanname van de Wet, waarna de Amerikaanse president het wetsvoorstel ondertekende waarmee de wet in de Verenigde Staten werd omgezet in geschreven wetgeving.

De indiener van het wetsvoorstel, de Amerikaanse senator van de Republikeinse partij Lindsey Graham, was zeer tevreden met de resultaten van de nieuwe wet die hij heeft helpen verwezenlijken. “Dit is een van de belangrijkste wetten waarmee ik te maken heb gehad,” zei Graham.

In een persbericht…

View original post 402 woorden meer