Nederland wordt voller, armer en islamitischer!

eunmask

Nederland wordt voller, armer en islamitischer!

Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Dat is het gevolg van het ‘ruimhartige’ dan wel ‘onbegrensde’ vreemdelingenbeleid dat deze partijen voorstaan.

Bij een ‘onbegrensd’ beleid waarbij de immigratie meegroeit met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden in Azië en Afrika, kan ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking. Maar zelfs als de grenzen dicht gaan – zoals met name de PVV wil – verdubbelt het aantal moslims al tot 12 procent van de bevolking in 2060. Dat komt door het hogere geboortecijfer onder moslims. Nu al vormen baby’s van islamitische ouders tien procent van het totaal aantal nuljarigen in Nederland.

Deze cijfers publiceert weekblad Elsevier deze week in een artikel over de gevolgen van het huidige immigratiebeleid en de gevolgen van het…

View original post 124 woorden meer

“Moslims en Nazi’s zijn natuurlijk bondgenoten”

Door likoed Nederland   In de jaren twintig van de vorige eeuw ontstonden twee nieuwe ideologieën die een vijandbeeld creëerden van iedereen die deze niet aanhing. Het betrof de bewegingen van de Nazi’s en de Moslim Broederschap. Zij ontstonden vrijwel gelijktijdig en er waren niet toevallig vele overeenkomsten in hun ideologieën. De eerste Palestijnse leider, … Meer lezen over “Moslims en Nazi’s zijn natuurlijk bondgenoten”

Terugsturen. Dat gaat zo (maar niet)!

E.J. Bron

Screenshot_109

(Door: Wim van Schaik)

Israël wil van de Afrikaanse ‘migranten’ af.Daar heeft het land eigen redenen voor. Israël is klein en dichtbevolkt. Het wil er  in de eerste plaats zijn voor Joden die naar Israël komen. Al één miljoen immigranten uit Rusland en 50.000 Ethiopische Joden vonden een nieuw bestaan in Eretz Yisrael. Tegenwoordig zijn het vooral Europese Joden, die door  toenemend antisemitisme uit Europa verdreven worden,  die naar Israël vertrekken.

View original post 635 woorden meer

Joshua stopte de zon op 30 oktober 1207 v. Chr., stellen wetenschappers

Vlaamse Vrienden van Israël

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben onlangs aangekondigd dat zij de datum van het Bijbelse verslag hebben vastgesteld van Joshua die de zon heeft gestopt – wat volgens hen de dag van de oudste zonsverduistering is die ooit werd opgetekend – op 30 oktober 1207 v.Chr, precies 3,224 jaar geleden.

Plaatje hierboven: Een Bijbels mirakel uit het boek van Jozua (Joshua): ‘De dag dat de zon stil stond’ (Jozua 10: 12-14); Jozua of Joshua was volgens de traditie van de Hebreeuwse Bijbel de opvolger van Mozes als leider van de Israëlieten [beeldbrononbekende schilder, Duitsland omstreeks 1900 op Hooked on the Book]

In een artikel dat werd gepubliceerd in de ‘Royal Astronomical Society journal Astronomy & Geophysics,’ verklaarden onderzoekers dat ze bijgevolg ook in staat waren om de data te verfijnen van de regeringen van twee Egyptische farao’s uit die tijd, met name Ramses de Grote…

View original post 905 woorden meer