Corrupte PA betaalt al jaren 190 man personeel voor fictieve luchthaven

Een Ander Israëlisch Geluid

Honderden lonen die werden/worden betaald aan werknemers van een denkbeeldige luchtvaartmaatschappij maken deel uit van de ontsporingen die een Palestijnse ngo heeft vastgesteld in haar jaarverslag over corruptie in de autonome gebieden.

Voor het tiende rapport sinds 2007 is AMAN, de Coalition for Accountability and Integrity, nauwelijks bemoedigender dan in eerdere edities. De door Noorwegen, Nederland en Luxemburg gefinancierde NGO verzamelt jaarlijks informatie over het functioneren van Palestijnse instellingen, het beheer van publieke middelen en gouvernance.

Ook dit jaar kleuren de lichten rood. Nepotisme en het gebrek aan transparantie blijven de meest regelmatig waargenomen corruptiefactoren. De veiligheidsdiensten blijven aan de top, fel opgeblazen, zoals ze dat reeds waren onder wijlen PLO-leider Yasser Arafat:

“Het totale jaarlijkse bedrag aan salarissen … voor de rangen van generaal-majoor, brigadier-generaal, kolonel en luitenant-kolonel, bereikte in 2016 het bedrag van NIS 238,7 miljoen [$ 67,86 miljoen] per jaar, gelijk aan het jaarsalaris van 13.000…

View original post 508 woorden meer

Advertenties