Incident Berlijn geslaagd experiment

E.J. Bron

Screenshot_242

De jongen die in Berlijn is gemolesteerd omdat hij een keppeltje droeg, zegt dat hij een Israëlische jongen uit een Arabisch gezin is. Het keppeltje was bedoeld als experiment om te laten zien dat antisemitisme onder moslims in de Duitse hoofdstad aanwezig is. Adam, die zelf niet Joods is, kreeg het keppeltje van een vriend. Omdat zijn vriend beweerde dat het gevaarlijk was om met een keppeltje op over straat te lopen, wilde hij de proef op de som nemen.

Lees verder>>>
(h/t Guus Velraeds)

View original post