Palestijns antisemitisme gevoed door Hitler, Mein Kampf en de Protocollen van Sion

Brabosh.com

Henry Kissinger, de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, was eens op bezoek bij de Saudische koning Feisal. Die legde hem uit dat de Joden het communisme hadden uitgedacht om zo de wereld te kunnen veroveren. Kijk maar naar Golda Meir, die komt uit het communistische Kiev, verduidelijkte Feisal. Golda Meir was toen de premier van Israël.

Feisal, een humorloze man met sombere gelaatstrekken, betoogde dat er een einde moest komen aan de Joods-communistische samenzwering waarvan de staat Israël de belangrijkste exponent was. De koning probeerde Kissinger daarna – zelf een Jood die nazi-Duitsland was ontvlucht – een exemplaar van de Protocollen van de Wijzen van Sion te geven maar deze weigerde het boekje aan te nemen. Hij wist precies om wat voor geschrift het ging.

In december 2001 riep minister Jaap de Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur Wagieh Hanafi bij zich op het matje. De minister…

View original post 1.324 woorden meer

Geschiedenis van de islamisering van Jeruzalem en het Heilig Land

Brabosh.com

Toen de profeet Mohammed de islam vestigde, introduceerde hij een minimum aan innovaties. Hij gebruikte de heilige personen, historische legendes en heilige plaatsen van het Jodendom en het christendom, en zelfs het heidendom, door hen te islamiseren.

Dus volgens de islam was Abraham de eerste moslim en waren Jezus en Johannes (de zonen van Miriam, zuster van Mozes en Aron) profeten en bewakers van de tweede hemel. Veel bijbelse legendes (‘asatir al-awwalin‘), die de heidense Arabieren al kenden vóór de dageraad van de islam, ondergingen een islamitische bekering en de koran en de hadith (de islamitische mondelinge traditie) zijn er vol van.

Islamisering werd zowel op plaatsen als in mensen uitgeoefend: Mekka en de heilige steen – al-Ka’bah – waren heilige plaatsen van de pre-islamitische heidense Arabieren. De Umayyad-moskee in Damascus en de Grote Moskee van Istanboel zijn opgetrokken op de sites van christelijk-Byzantijnse kerken – twee van…

View original post 1.463 woorden meer

Het voorwoord van wijlen Hans Jansen bij “EURABIË” (2007) van Bat Ye’or

Martien Pennings

Dit boek is eigenlijk geen boek maar een dossier. Het is een dossier dat iets ongeloofwaardigs wil aantonen, en van de lezer verwacht dat hij bereid is de rol van jurylid te vervullen. Er is in dit dossier namelijk sprake van een ernstige beschuldiging: Europa zou stelselmatig en mogelijks zelfs welbewust ontdaan worden van haar eigen identiteit.

Europa, vreest Bat Ye’or, is aan het veranderen in een werelddeel dat beter Eurabië dan Europa genoemd zou kunnen worden, vanwege de diepgaande en groeiende invloed die de normen en waarden van de Arabisch-islamitische wereld er uitoefenen. Deze transformatie, meent zij, gaat ten koste van de traditionele Westerse normen en waarden van openheid, waarheidsliefde, gelijkberechtigdheid van een ieder, secularisme, vrijheidszin, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, mensenrechten, en natuurlijk vooral de scheiding van kerk en staat dan wel godsdienst en politiek.

Bat Ye’or beschuldigt Europese leiders ervan samen met hun Arabische collega’s een Eurabia-ideologie…

View original post 2.281 woorden meer

Het dappere Israël ziet hoe donkere wolken zich opstapelen

Brabosh.com

Tot voor kort, voornamelijk dankzij de effectieve diplomatie van premier Benjamin Netanyahu, bevond Israël zich in een ideale situatie, met goede relaties met zowel de Trump-regering als de Russische president Vladimir Poetin. Tot nu toe heeft frequent overleg tussen Israël en Rusland gediend om conflicten in Syrië te voorkomen. Jammer genoeg heeft Israël het nu moeilijk om de situatie te handhaven.

De inzet van chemische wapens door de Syrische president Bashar Assad heeft de internationale gemeenschap verontwaardigd gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump slaagde erin de Fransen en Britten over te halen om zich bij een gezamenlijke militaire interventie aan te sluiten om Syrië te straffen. Het was een strikt beperkte operatie waarbij vier grote installaties werden vernietigd met minimale verliezen. Het was geen poging om het regime te veranderen.

De spanningen tussen Israël en Iran zijn echter geëscaleerd. In februari stuurde Iran een drone weg van een Syrische luchtmachtbasis…

View original post 772 woorden meer

Gaza: Hamas hongert zijn volk uit om oorlog te kunnen voeren tegen Israël

Brabosh.com

Het afgelopen weekeinde bracht een delegatie van Egyptische inlichtingen- en veiligheidsdiensten een bezoek aan Gaza om er met Hamasleider Ismail Haniyeh en Yahya Sinwar te overleggen hoe de penibele humanitaire situatie van de Palestijnse bevolking in Gaza kan verbeterd worden. Echter, voor wat hoort wat. Egypte legde een eerste voorstel neer maar dat werd verworpen door de Hamastop. Egypte diende vervolgens een 2de aangepast voorstel in.

In het verbeterde voorstel boodt Egypte aan om de grensovergang in Rafah met Egypte te heropenen voor publiek en diensten en tevens extra doorgangsbewijzen zou verlenen, waardoor een grotere stroom van reizigers en goederen tussen Gaza en Egypte mogelijk zou worden. Bovendien zou de blokkade van Gaza door zowel Egypte als door Israël aanzienlijk versoepeld worden.

In ruil hiervoor zou Hamas de “Terugkeer Mars” -campagne van Hamas moeten stopzetten en onderhandelingen met Israël heropstarten om een gevangenenruil te bekomen waardoor de stoffelijke resten…

View original post 534 woorden meer

Het behoud van het Status Quo vormt een gevaar voor Israël

Brabosh.com

Dat het Land van Israël historisch Joodse grond is staat buiten kijf en daar delen van wegschenken in ruil voor een vermeende “vrede met de Arabieren” komt niet eens in ons op. Echter de tweestatenoplossing, die als een donkere schaduw boven Israël hangt, vormt een existentiële, spirituele, ideologische en veiligheidsdreiging voor ons land.

De Israëlische soevereiniteit toepassen over Judea en Samaria heeft natuurlijk bepaalde consequenties. Het zou duidelijk een catastrofe zijn om het land opnieuw te verdelen en een vijandige Arabische staat in zijn hart te vestigen, maar het toepassen van soevereiniteit over de ‘betwiste gebieden’ in Judea & Samaria is bijzonder complex.

Vandaar de vraag: “Zou het daarom niet beter zijn om de zaken te laten zoals ze zijn? Zou het niet beter zijn om het status-quo te handhaven?” Dat zou inderdaad beter zijn moest de tegenpartij, de Arabieren en hun aanhang in Oost en West, dat ook doen…

View original post 591 woorden meer

Duitsland is het eens met de Palestijnen: Jeruzalem NIET de hoofdstad van Israël

Brabosh.com

Hoewel, volgens Duitsland, elke staat het recht heeft zijn eigen hoofdstad te kiezen, wordt Israël blijkbaar niet bediend met dezelfde beleefdheid.

Duitsland weigert Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Terwijl het ministerie van buitenlandse zaken erkende dat elk land het recht heeft om zijn eigen hoofdstad te benoemen, zei het dat dit niet het geval is voor Israël, erop wijzend dat de status van Jeruzalem alleen kan worden geregeld door onderhandelingen met de Palestijnen.

“In beginsel heeft elke staat het recht om een ​​stad op zijn grondgebied als zijn hoofdstad te bepalen”, zei Niels Annen, een staatsminister in het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van een vraag van een conservatief parlementslid van de uiterst rechtse partij Alternatief voor Duitsland (AfD) vorige week, berichtteThe Times of Israel.

“Sinds het oostelijke deel van Jeruzalem dat door Israël in 1967 werd bezet in strijd met het…

View original post 534 woorden meer