Monster Mogherini bewijst opnieuw: de anti-demokratische EU haat Israël en is dol op de nazislam

Martien Pennings

Ik moet dit even inleiden. Even een aanloop. Gisteren heb ik ter gelegenheid van 4 mei een stuk gepubliceerd dat uitlegt hoe vanaf begin jaren 1970 een EU is opgetuigd die, op initiatief van Frankrijk, via samenwerking met de olielanden, een globale machtsfactor wilde worden. In ruil daarvoor moest de EU een pro-Arabische en anti-Israëlische buitenlandse politiek voeren, alsmede in Europa massa-immigratie van moslims toestaan en de nazislam promoten. Ik heb in dat stuk misschien te weinig nadruk gelegd op het on-demokratische, nee, sterker anti-demokratische karakter van de EU. Een karakter waarvoor zeer bewust is gekozen omdat de EU-elite in zijn oneindige redelijkheid en wijsheid bij het uitstippelen van de koers natuurlijk niet gehinderd kon worden door de emoties van “het volk”. Hier is een mooie passage uit “The Eurabia Code” van “Fjordman”.

Nee, behalve leve-de-demokratie is ook “leven in de waarheid” (Havel) niet bepaald het motto van…

View original post 305 woorden meer