Islamitisch terrorisme in Nederland (2004 -2018)

Gerard de Boer

screenshot_491

November 2004: Theo van Gogh wordt in Amsterdam door de Marokkaans-Nederlandse salafist Mohammed Bouyeri vermoord.

November 2004: In het Haagse Laakkwartier wordt door een lid van de radicaal-islamitische Hofstadgroep een handgranaat naar agenten gegooid. Drie agenten raken gewond.

December 2012: De AIVD voorkomt een aanslag door Al-Qaeda. Dat staat in het jaarplan 2013 van de dienst dat door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd

Juli 2013: De AIVD voorkomt met hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA een aanslag in Nederland. Dat staat in het jaarrapport van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die ook wel de Commissie-Stiekem wordt genoemd.

Oktober 2013: Aanstaand Syriëganger Omar H. veroordeeld voor maken van explosieven. Volgens het gerechtshof wilde hij meedoen aan de internationale gewelddadige jihad, deed hij mee aan een training voor terrorisme, en heeft hij zich schuldig gemaakt aan opruiing.

Januari 2015: Aanstaand Syriëganger Abderrazak A.O. gooit een brandbare vloeistof…

View original post 898 woorden meer

Europese Unie wil geen geld meer geven voor haateducatie in de PA-scholen

Brabosh.com

Het begrotingscomité van het Europees Parlement heeft gestemd om de financiering van de Palestijnse Autoriteit te schorsen van een reserve van meer dan 15 miljoen euro, vanwege de voortdurende aansporing van de entiteit tegen Israël vanf de vroegste jaren van zijn leven in zijn samenleving. De Europese Unie is momenteel de grootste donor van de Palestijnse Autoriteit.

In het goedgekeurde amendement staat: “De in 2017 door de PA gepubliceerde studieboeken, die worden gefinancierd door de EU … bevatten over alle onderwerpen talloze voorbeelden van gewelddadige afbeeldingen, aanzetten tot haat – in het bijzonder tegen Israël – en verheerlijkingen van jihad en martelaarschap. Zoals het Parlement al heeft aangegeven in zijn resolutie over de kwijting van de begroting voor het jaar 2016 (punt 272), moeten door de EU gefinancierde onderwijs- en opleidingsprogramma’s gemeenschappelijke waarden weerspiegelen.”

“De reserve zal worden vrijgegeven wanneer de Palestijnse Autoriteit een commissie heeft om haar schoolcurriculum en…

View original post 172 woorden meer

Financiering UNRWA: worden de Europeanen bij de neus genomen door de Arabische landen?

Brabosh.com

Tijdens een bijeenkomst in Caïro deze maand, legden Arabische en islamitische ministers van Buitenlandse Zaken hun bezorgdheid uit over het lot van het VN-hulp- en werkagentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) nadat de Amerikaanse regering had besloten alle Amerikaanse hulp aan het agentschap te schrappen.

De ministers ‘onderstreepten hoe belangrijk het is om de UNRWA in staat te stellen een cruciale rol te blijven spelen bij het verlenen van humanitaire hulp’ aan Palestijnse ‘vluchtelingen.’ Ze waarschuwden ook dat ‘beschadiging’ van de UNRWA de crisis in het Midden-Oosten zal verergeren.

Als deze Arabische en islamitische landen zo bezorgd zijn over de UNRWA en de Palestijnse vluchtelingen, waarom stappen ze dan niet in om het vacuüm op te vullen en het verlies van de Amerikaanse fondsen te betalen? Wat verhindert hen om hun chequeboekjes boven te halen en deze ‘vluchtelingencrisis’ op te lossen?

De Arabieren en moslims zijn niet zo naïef als de…

View original post 935 woorden meer

Netanyahu onthult in de VN geheime Iraanse atoomopslagplaats in Teheran

Brabosh.com

Premier Benjamin Netanyahu opende zijn toespraak donderdag tot de 73ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) met de aankondiging dat hij informatie zou onthullen die nooit eerder aan het publiek werd getoond. Enigszins sceptisch bleven de diplomaten in de hal stil. “Iran heeft nog een geheim atoommagazijn voor de opslag van nucleair materiaal voor zijn wapenprogramma,” kondigde hij aan.

De stilte in de zaal verdiepte zich en werd  merkbaar verdikt. Het werd nog stiller naarmate Netanyahu verder ging op de vriendelijkste toon en noemde de coördinaten voor het magazijn (35.5022 51.2997), en liet zelfs foto’s zien van het gebouw op prachtig gelabelde prentplaten terwijl hij sprak.

De premier voegde eraan toe dat nadat Israël het eerste archiefmagazijn had aangevallen, Iraanse functionarissen erover waakten om ervoor te zorgen dat ongeveer 15 kilogram radioactief materiaal op de tweede locatie veilig zou zijn. “Dus wat deden ze?” vroeg hij…

View original post 407 woorden meer

Abbas eist in de VN erkenning Palestina binnen de ‘grenzen’ van 4 juni 1967

Brabosh.com

Plaatje hierboven: Nabloes, Samaria, 27 september 2018. Palestijnen kijken naar een uitzending van de toespraak van de Palestijnse president Mahmoud Abbas op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op groot televisiescherm in de stad Nabloes in Samaria [beeldbron: Reuters]

Abu Mazen, nom de guerre van de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, stak op donderdag 27 september een jammerende, en een bittere met veel zelfbeklag en van haat vervulde monoloog af tijdens zijn toespraak tot de 73ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York City.

Met een verenigd front uit Washington en Tel Aviv dat de doodsteek dreigt te geven aan de droom van een levensvatbare Palestijnse staat, trok president Mahmoud Abbas op donderdag naar het podium van de VN om alsnog te trachten het tij te keren.

Grenzen van 4 juni 1967
Abbas sprak over zijn volk dat volgens hem…

View original post 1.147 woorden meer