Europese Unie wil geen geld meer geven voor haateducatie in de PA-scholen

Vlaamse Vrienden van Israël

Het begrotingscomité van het Europees Parlement heeft gestemd om de financiering van de Palestijnse Autoriteit te schorsen van een reserve van meer dan 15 miljoen euro, vanwege de voortdurende aansporing van de entiteit tegen Israël vanf de vroegste jaren van zijn leven in zijn samenleving. De Europese Unie is momenteel de grootste donor van de Palestijnse Autoriteit.

In het goedgekeurde amendement staat: “De in 2017 door de PA gepubliceerde studieboeken, die worden gefinancierd door de EU … bevatten over alle onderwerpen talloze voorbeelden van gewelddadige afbeeldingen, aanzetten tot haat – in het bijzonder tegen Israël – en verheerlijkingen van jihad en martelaarschap. Zoals het Parlement al heeft aangegeven in zijn resolutie over de kwijting van de begroting voor het jaar 2016 (punt 272), moeten door de EU gefinancierde onderwijs- en opleidingsprogramma’s gemeenschappelijke waarden weerspiegelen.”

“De reserve zal worden vrijgegeven wanneer de Palestijnse Autoriteit een commissie heeft om haar schoolcurriculum en…

View original post 172 woorden meer