Shem Olam: Holocaust gaat ook om waarden, behoud van het menselijk beeld, geest en geloof

Terug naar Zion

Lijden, doden, verhongeren, haat, het menselijk beeld verwoesten en vernietiging, zijn synoniemen voor de Holocaust. Maar de Holocaust gaat ook om, waarden, behoud van het menselijke beeld, geest, geloof … Deze nieuwe invalshoeken zijn de sleutel tot een diep begrip van wat er gebeurde in de getto’s en kampen, in verbergen en in strijd.

Door dit werkgebied zal de Joodse geschiedenis in de komende decennia en eeuwen worden weerspiegeld. Dit werkgebied is niet alleen een herinnering, maar ook een constitutieve factor voor het identificeren van waarden, geest en geloof.

In de laatste decennia sinds de Holocaust is er een groot tekort geweest in de wereld van wetenschappelijk onderzoek en onderwijsstudies. Daarom heeft het Shem Olam Instituut, gevestigd in Kfar Haroeh, Israël, zichzelf en anderen ingezet om onderzoek uit te voeren met behulp van historische wetenschappelijke hulpmiddelen, en documenten en onbekende bronnen te onthullen met betrekking tot de wereld van…

View original post 186 woorden meer

Hoe de 19de eeuwse pogroms in Rusland de eerste golf Joden naar Israël dreef – Deel 2

Terug naar Zion

Op 13 maart 1881 werd de tsaar-‘bevrijder’ door een bom in stukken gescheurd, een aanslag maakte een plotseling einde aan het leven van Alexander II. Onder zijn opvolger, Alexander III, keerde het getij en kreeg de reactie wederom de overhand.

Enkele weken na de moord op de tsaar leek de hel losgebroken te zijn en begon er een golf van pogroms – dat is het Russische woord voor verwoesting – tegen de ongelukkige Joden. Dat deze “werden aangestookt door een of ander centraal orgaan, lijdt geen twijfel,” is het oordeel van Simon Dubnow, die lange tijd in St. Petersburg als historicus werkzaam was, “want zij kwamen vrijwel gelijktijdig in verschillende steden van Zuid-Rusland tot uitbarsting en verliepen overal, zowel wat de wandaden van het gepeupel als de werkeloosheid van de politie betreft, volgens hetzelfde schema.”

De vijftienduizend zielen tellende joodse bevolking van Jelisawetgrad (Elisavetgrad) in het gouvernement Kherson werd het…

View original post 1.114 woorden meer