Petitie: Geen toestemming voor de Verklaring van Marrakesh

Wij

Burgers van Nederland

 

constateren

  • wij geven GEEN toestemming voor het ondertekenen en uitvoeren van de Marrakesh-verklaring
  • dit gebeurt en gebeurde zonder mandaat van de bevolking en
  • dat dit derhalve ongrondwettelijk is!

 

en verzoeken

  • onmiddelijke stopzetting van medewerking aan dit ‘verdrag’ en
  • opzegging van alle “lopende verdragen” (zoals Resolutie van Straatsburg (1975), Verklaring van Barcelona (1995), A common immigration policy for Europe (2008) wegens opgedrongen immigratie door de EU en VN).

Onderteken alhier