Palestijnse TV: Hitler werd door Allah gezonden om de Joden te straffen voor hun slecht gedrag

Terug naar Zion

Een prediker op officiële PA-TV leerde dat Hitler deel uitmaakte van een reeks mensen die door Allah door de geschiedenis heen waren gestuurd om de Joden te straffen vanwege hun slechte gedrag en om hen een lesje te leren. Echter, de prediker onderwees in de preek van vrijdag dat, ondanks al deze straffen, de Joden ‘niets hebben geleerd van de gebeurtenissen in de geschiedenis’ en zij hun slechte gewoonten blijven volgen.

Of hoe Israëlhaat naadloos overgaat in Jodenhaat
De Joden verdienen hun straf, verzekerde hij zijn toehoorders. Hun mentaliteit is er een van “arrogantie … superioriteit ten opzichte van andere mensen … afzondering.” Joden zijn “van plan en systematisch bezig om oorlogen en ruzies in de hele wereld aan te stichten.”

“Vanwege dit gedrag zijn de Joden gestraft. Eerst stuurde Allah de Babylonische Nebukadnezar om de Eerste Tempel te vernietigen, daarna stuurde hij de Romeinse Titus om de Tweede…

View original post 288 woorden meer