Waarom protesteren mensen tegen Holocaust-gedenktekens in Nederland en België?

Terug naar Zion

Bijna 20 jaar geleden herdacht Amersfoort de 333 slachtoffers van de Holocaust met een prachtig en ongewoon object – een Torah-achtige boekrol met alle namen samen met de datum en plaats van hun overlijden. De boekrol, een geschenk van de Raad van Kerken in Midden-Nederland aan de gemeente, werd onthuld tijdens een ceremonie, bijgewoond door toenmalig burgemeester Annie Brouwer in april 1999. Haar toespraak erkende het leed van de slachtoffers.

Maar volgens informatie die vorige week werd onthuld, weigerden Brouwer en anderen in de stad vervolgens om het item tentoon te stellen en aan te bieden om het in de stadsarchieven te plaatsen. Het blijft daar vandaag, ontoegankelijk voor het publiek. De stad ging in op de manier waarop de rol alleen de Joden vermeldt, meldde de krant De Stadbron deze maand, wat grote veronrwaardiging uitlokte.

Verre van een geïsoleerd incident, is de controverse die zich in Amersfoort afspeelt symptomatisch…

View original post 696 woorden meer