Oost-Europa wil christen blijven, West-Europa wil de Sharia!

The Balkans Chronicles

763Landverraders en de islam knuffelaars drijven West-Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!West-Europa heeft een verschrikkelijke fout gemaakt. In de afgelopen vier decennia hebben miljoenen migranten laten binnenkomen, veel van hen uit islamitische landen.In het midden van deze eeuw zal meer dan 30% van de bevolking in Zweden islamitisch zijn, en bijna 20% in Duitsland en Frankrijk…De meerderheid moslims zal/niet integreren in onze westerse democratische rechtsstaat, omdat ze onze manier van leven ‘onrein’ vinden.Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam.Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun “geloof”.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is…Wij in West-Europa krijgen sharia-achtige toestanden.Over twintig, dertig jaar,West-Europa niet meer leefbaar is….

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook…

View original post 1.015 woorden meer