Hoezo democratie?

E.J. Bron

Screenshot_396

(Door: Wim van Schaik)

De meeste Nederlanders menen dat ze in een democratisch bestuurd land leven. Het woord democratie komt immers van het Griekse demos (volk) en kratein (heersen). Letterlijk vertaald zouden wij dus gezegend moeten zijn met een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. De waarheid is dat we steeds minder te zeggen hebben.

View original post 851 woorden meer