Israël 11de gelukkigste land; Tel Aviv en Jeruzalem veiliger dan Brussel en Wallonnië

Vlaamse Vrienden van Israël

De bevolking van Israël is de elfde gelukkigste op de lijst van de Better Life Index (OECD) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Ook België (15de plaats) en Nederland (6de plaats) worden uitvoerig besproken.

Op de vraag om hun algemene tevredenheid over dagelijks leven te beoordelen, op een schaal van 0 tot 10, scoorden gemiddeld de Israëli’s gemiddeld 7,2 – hoger dan het OESO-gemiddelde van 6,5. In Israël rangschikt de bevolking het dagelijks leven boven het gemiddelde op het gebied van inkomen en rijkdom, werkgelegenheid en inkomsten, persoonlijke veiligheid en gezondheidsstatus en welzijn.

Ongeveer 69 procent van de Israëli’s tussen 15 en 64 jaar heeft een betaalde baan – een cijfer dat hoger is dan het OESO-gemiddelde van 67 procent. De levensverwachting bij geboorte in Israël is 82 jaar – twee jaar langer dan het OESO-gemiddelde, slechts 80 jaar. In Israël is de levensverwachting voor vrouwen (84…

View original post 453 woorden meer