Europese regelgeving voorrang boven nationale regelgeving

Overgenomen van facebook van Gerard de Boer, met toestemming alhier te plaatsen:

Het is maar dat u het weet.

In 2020 zal het EU-Verdrag van Lissabon opnieuw geactiveerd worden. Daarmee wordt bekrachtigd dat de EU-wetgeving boven die van de nationale (in ons geval de Nederlandse) wetgeving zal gelden. Saillant detail is dat blijkens een schrijven d.d. 16 mei 2018 van de directeur Rijksvoorlichtingsdienst, namens premier Rutte, al gesteld werd dat de Europese regelgeving voorrang heeft boven de nationale regelgeving. Er is dus sprake van een eigen, Europese rechtsorde die boven de Nederlandse regelgeving staat. (Brief met dank aan L. Speelman – onderstreping door ondergetekende.)

Gerard

 

 

 

eu regels boven nationale regels

grondwet nl regel