Help; salafisme onderzoek door links bolwerk

Laat salafisme-onderzoek niet aan linkse denktank

Dit zegt Prof. mr. dr. Afshin Ellian in een opinie bij Elsevier.

 

Het onderzoek naar salafisme door het Verwey-Jonker Instituut is een lachertje, concludeert Afshin Ellian. Onderzoekers die zich liever baseren op ‘veldwerkers’ dan op salafistische geschriften, zijn nuttige idioten voor de verspreiding van een antiwesterse ideologie.

De westerse intellectuele collaboratie met antiwesterse islamitische ideologieën en sektes is mij een raadsel. Ze brengt de wetenschap en soms ook de filosofie in verlegenheid.

De Directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opdracht gegeven tot een literatuurstudie naar het salafisme in Nederland. Waarom vroeg het ministerie de AIVD niet voor het onderzoek? De onderzoeksvraag van dit ministerie waarop de ambtenaren nog steeds geen antwoord hebben, luidt: ‘Wat zijn de laatste wetenschappelijke (en empirische) inzichten over de concrete manifestatievormen van het salafisme in Nederland?’

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, onder leiding van Maurits Berger. Berger pleitte in eerdere publicaties voor de mogelijkheid van een gedeeltelijke toepassing van de sharia-wetgeving in het Westen. Het Verwey-Jonker Instituut is een ideologisch bolwerk van links.