Blokkeerfriezen moeten verplicht DNA afstaan.

Een deel van de blokkeerfriezen tekent protest aan tegen het verplicht afstaan van DNA, waardoor hun materiaal in de landelijke databank terecht komt.

De blokkeerfriezen hebben de afgelopen weken een oproep gekregen om DNA af te komen staan op het politiebureau. Een deel van hen is niet van plan er aan mee te werken. ,,Sy sizze: at se my ha wolle, dan helje se my mar op”, zegt Sander Slijver, de ‘blokkeerpunker’ met het blauwe haar uit Dokkum.

Principekwestie

Voor Slijver is het een principekwestie, zegt hij. ,,Ik bin feroardield, mar ik fiel my gjin krimineel. By justysje is it in puinhoop. Ik fertrou dy minsken myn DNA-materiaal dêrom net ta”, zegt Slijver.

Advocatenkantoor Anker & Anker, dat bijna alle blokkeerfriezen bijstaat, heeft de veroordeelden vorige week een mail gestuurd met de vraag of ze bezwaar willen aantekenen.

Landelijke databank

Je kunt geen protest aantekenen tegen het afstaan van het DNA zelf. Wel tegen de verwerking ervan, waardoor je kunt voorkomen dat het materiaal in de landelijke databank terecht komt.

 

 

lees hier verder

Maar die jerry afriyie

  die plagiaat pleger

en zwarte piet hater gaat vrijuit

 

 

Advertentie