Demonstratie bij landelijk bureau GroenLinks Utrecht door Christenen voor Israel + UPDATE

UPDATE:alhier  met foto’ s en audio

update you tube: manifestatie christenen voor Israel bij GroenLinks Utrecht

 

Tekst overgenomen van Stichting Christenen voor Israel:

12 maart 2019

Zo’n 150 mensen stonden vanochtend op de stoep bij het landelijk bureau van GroenLinks (GL) in Utrecht. De partij nam tijdens het ledencongres van vorige maand een omstreden motie aan waarin het de boycotbeweging tegen de Joodse staat Israël legitimeert. “Een ernstige misstap, waarmee antisemitisme wordt aangewakkerd”, aldus opperrabbijn Binyomin Jacobs tijdens de manifestatie.

Jacobs begon zijn toespraak met een vraag: “Hoe zou u reageren als ik hier luidkeels uitroep: ik omarm het nazisme van Hitler-Duitsland?” Hij vulde zelf het vervolg in: “Over een paar dagen, na kritiek van diverse kanten, leg ik uit dat ik alleen de fantastische snelwegen die in de nazitijd zijn aangelegd bedoelde. Die Autobahn vind ik geweldig. GroenLinks omarmt luid en duidelijk de BDS, en legt dan uit, na veel beroering, dat er alleen gedoeld werd op de boycot van producten uit de zogenaamde bezette gebieden.

“Hoe zou u reageren als ik hier luidkeels uitroep: ik omarm het nazisme van Hitler-Duitsland?”

Maar gelijk de Autobahn slechts een piepklein onderdeel was van een moordende nazi-ideologie, zo ook is de boycot van producten uit Israël slechts een onderdeeltje van de doelstellingen van de BDS. BDS staat voor vernietiging van heel Israël, niet slechts van boycot van een paar producten uit de zogenaamde bezette gebieden.”

Antizionisme is antisemitisme

Jacobs maakte verder duidelijk dat het onderscheid tussen antizionisme en antisemitisme niet meer bestaat: “In de tijd van de Kruistochten mochten wij Joden vernietigd worden vanwege ons geloof. In de Middeleeuwen veroorzaakten wij de pest, en dus moest het virus, de Jood, uitgeroeid worden. Mijn ouders hadden in de jaren ’40-’45 hier in Nederland het verkeerde ras, ze waren geen ariërs. En nu zijn alle Joden verderfelijke Zionisten.”

Jacobs gelijk werd pijnlijk onderstreept toen een voorbijganger bij het zien van de Israëlvlaggen antisemitische leuzen begon te roepen.

Geen plaats voor Joden

Ook directeur Roger van Oordt van Christenen voor Israël sprak de menigte toe: “BDS richt zich op de vernietiging van de Joodse staat. Voor Israël is er geen plaats en – zoals Hamas en Iran keer op keer zeggen – het gaat om de ontmanteling van Israël en de vernietiging van het Joodse volk in Israël. Geen plaats voor Joden: niet in Judea en Samaria, maar ook niet in Tel Aviv en Ashdod.

“BDS richt zich op de vernietiging van de Joodse staat.”

GroenLinks noemt BDS een ‘legitiem middel in een rechtvaardige strijd’. Het is echter een opstap van ‘koop niet bij de Joodse staat’ naar de vernietiging van die staat. De grondleggers zijn hier overigens heel duidelijk over. Waarom kiest GroenLinks hier haar vrienden, als eerste partij in Europa? En wekt het dan verbazing dat de terreurorganisatie Hamas vervolgens GroenLinks prijst en tot haar vrienden rekent?”

Gesprek

Na de toespraken werd het duo Jacobs-Van Oordt uitgenodigd voor een gesprek met GL-partijvoorzitter Jeroen Postma en Jessie Bokhoven, directeur van het landelijk bureau. Daarin namen de vertegenwoordigers van GroenLinks onder meer een pamflet aan waarin duidelijk  wordt gemaakt wat de gevaren zijn van BDS. Ook werd GroenLinks nog eens verzocht om de BDS-motie naast zich neer te leggen, en excuses te maken aan de Joodse gemeenschap en Israël.

“Wij hopen dat GroenLinks zich bezint en voortaan heel ver weg blijft van antisemitisme”, zei Van Oordt na het gesprek.

__________________________________________________________________________

 

 

Likoed : GroenLinks faalt in afstand nemen van Hamas.

Oproep voor demo en/of emailen door Christenen voor Israel.

Oproep: op dinsdag 12 maart om 8 uur ’s ochtends organiseert Christenen voor Israël een manifestatie bij het landelijk bureau van GroenLinks, om onze stem te laten horen tegen de boycot-motie die de partij onlangs heeft aangenomen op haar partijcongres. We roepen u op om hierbij aanwezig te zijn, als vrienden van Israël en het Joodse volk.

 

Tekst hieropnder, verwijzingen in tekst alleen op site Likoed

 

Hamas prijst GroenLinks de hemel in na hun steun aan de anti-Israëlische BDS-beweging.

Het maakte er zelfs een filmpje over (zie screenshot rechts en het filmpje zelf onderaan dit artikel).

GroenLinks is blijkbaar niet zo blij met de complimenten van Hamas. Want woordvoerder Bram van Ojik heeft een verklaring uitgegeven over hun standpunt betreffende BDS.

Het is een vrij korte verklaring van maar vier alinea’s.

Toch is het hem gelukt om vijf keer stierenpoep uit te kramen (om de Engelse term te vermijden):

  1. Bram van Ojik stelt in de verklaring dat de antisemitische BDS-beweging is opgericht “in reactie op Israëlisch geweld.” Zo probeert hij de BDS te rechtvaardigen, maar het is complete onzin. BDS beweert dit zelf niet eens.  BDS is volgens de oprichters bedoeld om Israël van de aardbodem te laten verdwijnen.
    Overigens heeft Israël net als bijvoorbeeld Nederland, Australië en Frankrijk het volste recht om zich te verdedigen tegen terreur.
  2. Bram van Ojik beweert tevens dat hun motie slechts op wil komen voor de “vrijheid van meningsuiting” in de EU. Die wordt daar echter totaal niet bedreigd. Iedereen mag zijn mening blijven uiten, ook al is die antisemitisch.
  3. Er worden dus al helemaal geen “standpunten verboden en strafbaar gesteld”, hoewel GroenLinks dit doembeeld schetst in haar verklaring. Ook mag iedereen kopen wat men wil. Als mensen de producten van Apple, Google, Intel, Samsung enzovoort willen boycotten – omdat die allemaal Israëlische technologie bevatten – dan mag dat.
    Waar het om gaat is dat steeds meer landen – zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten – juridische stappen nemen tegen (sommige) BDS organisaties. Dit omdat deze landen tegen bewegingen zijn die antisemitisme faciliteren, organiseren en aanjagen.
  4. Bram van Ojik stelt verder dat “De motie niet is bedoeld als steun aan de doelen van BDS.” Dat is evenzeer onzin. Want de motie verklaart BDS tot: “een effectief en geoorloofd middel om te helpen in een rechtvaardige strijd.” Dat is onmiskenbaar een steunbetuiging.
  5. Bram van Ojik verklaart ondanks de glasheldere tekst van de motie dat GroenLinks de anti-Israël boycot toch niet ondersteunt. Dat zou mooi zijn, als dit waar zou zijn. Want Van Ojik kan toch niet op eigen houtje een motie buiten werking verklaren die op het partijcongres is aangenomen? Of kan dat wel, in de partijdemocratie van GroenLinks?

De leiding van GroenLinks vindt het blijkbaar erg noodzakelijk om een rookgordijn te creëren over haar standpunt.

Het zal je ook maar gebeuren dat je de hemel in wordt geprezen omdat je als bondgenoot wordt gezien door Hamas, een terreurorganisatie die in haar Handvest heeft staan dat het een islamitische plicht is om de Joden uit te roeien.

route

lees hier verder.