Statushouders recht op stempas?

statushouders opeens recht op stempas???

Kiesraad over Niet-Nederlandse inwoners

Door een technische fout hebben statushouders in Zoetermeer geen stempas ontvangen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 20 maart.

De leverancier van het BRP (Basis Registratie Personen) systeem maakt een script op basis waarvan de gemeente stempassen maakt en verstuurt. Dit script, dat gebruikt is door alle gemeenten die bij deze leverancier zijn aangesloten, bevatte een fout waardoor statushouders ten onrechte geen stempas kregen voor de waterschapsverkiezingen. Deze kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk vandaag alsnog een stempas.

Advertentie