Het correcte denken op facebook

Op facebook was er in Maart dit jaar een duitstalig artikel verschenen op PolitikStube https://politikstube.com/eu-gerichtshof-schutz-des-islam-ist-wichtiger-als-meinungsfreiheit-in-europa/van Martin Sichert (AfD) . Dit artikel gaat over de rechtszaak van islam criticus
Elisabeth Sabaditsch-Wolff die eerder door de Oostenrijkse rechter werd veroordeeld omdat ze de relatie tussen de toen 56-jarige profeet Mohammed en zijn eerste 9-jarige vrouw Aisha als mogelijk een pedofiele neerzette. Elisabeth Sabaditsch-Wolff tekende beroep aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die de zaak uiteindelijk afwees.

In het artikel word de motivatie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het beroep af te wijzen beschreven:


‘ Ze moest weten dat haar verklaring verontwaardiging bij moslims zou oproepen. Het Europees Hof van Justitie heeft zelfs verklaard dat opschorting van de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk is in een “democratische samenleving”!

Mohammed kritiek of zelfs cartoons zijn er nauwelijks nog vandaag de dag, omdat wij dat zelf verboden hebben – vanuit politieke correctheid, van de anticiperende volgzaamheid uit naam van de “sociale vrede” of angst voor gewelddadige reacties.

Na plaatsing op facebook, werd bijna gelijk daarna, een melding gedaan op facebook door Correctiv ( zie screenshot hierboven), met een link naar hun alternatieve tekst op geplaatst artikel. Kortom zij waren het niet eens met de titel ( samenvatting) van het artikel, want:
Nee, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt de “bescherming van de islam” niet boven de vrijheid van meningsuiting

Deze Correctiv handelt met behulp van een Internet Archine Wayback Machine en betreffende deze zaak alhier de link: https://www.facebook.com/sichertmartin/photos/a.1510391619257066/2004501099846113/?type=3&theater.

Achter de link ziet men een facebook archive van Martin Sichert (AfD) alwaar bovenvermeld artikel met daarbij overigens de link naar de uitspraak staat.(https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-187188%22]}).

Oordeelt u zelf.