Voor profeet en Führer – Hoe de islam door het nationaalsocialistische regime geïnstrumentaliseerd werd

Stukje uit tekst van Sascha Konkina vertaald door E.J. Bron:
Hoe gingen de Duitse soldaten met de moslims ter plaatse om?

Al in 1941, kort voor de intocht in Noord-Afrika, gaf de Wehrmacht het ranselboekje “De islam” uit om de Duitse soldaten te instrueren in de omgang met de moslims daar. Aan het Oostfront – waar Stalin voor de oorlog de islam bruut had onderdrukt – bouwden de Duitse bezetters moskeeën en koran-scholen weer op, in de hoop zodoende de Sovjet-heerschappij te ondermijnen.

Gebruikte men in de aan moslims gerichte propaganda zulke begrippen als “jihad”?

Ja, Duitse propagandisten politiseerden religieuze teksten, zoals de koran, en religieuze geboden, zoals het concept van de jihad, om moslims tot religieus geweld tegen de geallieerden op te hitsen. Uiteindelijk waren de Duitse pogingen om islamitische bondgenoten te winnen minder succesvol dan in Berlijn werd gehoopt.

E.J. Bron

Screenshot_29

(Door: Sascha Konkina – Vertaling: E.J. Bron)

De historicus David Motadel heeft als eerste omvattend onderzoek gedaan naar de islampolitiek in het nationaalsocialisme. In zijn internationaal bejubelde boek “Voor profeet en Führer – De islamitische wereld en het Derde Rijk” schetst hij de geschiedenis van de moslims in de 20e eeuw.

nieuws spoetnik

View original post 1.184 woorden meer