Veren of Lood: EU

Veren Of Lood

 

eu politie  door Nicolette Geveke · 29 mei 2019

De EU werkt – in stilte maar onverdroten – voort aan het bestendigen van haar sterke armen. Het EU Police Intervention and Response Training Centre of Excellence (EU-PIRTCE), is de nieuwste loot aan de EU-politie boom die almaar dikker wordt.

In een kazerne in de Brusselse gemeente Etterbeek, niet ver van de EU-paleizen, is een nieuw politie trainingscentrum geopend, om te oefenen in het vangen van gevaarlijke boeven in een stedelijke (woon)omgeving. De Belgen noemen het uniek, maar wij hebben in ons land al lang vergelijkbare trainingscentra in het Brabantse Ossendrecht en het Groningse Marne(huizen).

 

Veren Of Lood

eu grondwet en organisatie  door Toon Kasdorp · 30 mei 2019

De benadering die de EU koos voor de formeel weg gestemde Europese Grondwet was een gemiste kans voor een goede organisatie van de EU, stelt Toon Kasdorp.

Het ontwerp voor een nieuwe Europese grondwet waar al die mensen veertien jaar geleden met zo veel vuur over gediscussieerd hebben telde 325 bladzijden[1]. Ik vraag me af hoeveel van die commentatoren ze indertijd allemaal hebben gelezen.

Het document had vier delen. Deel 1 definieerde de doeleinden van de Europese unie, haar organen en hun bevoegdheden, de procedures etc. Het tweede deel bevatte de zoveelste versie van de grondrechten.  Deel 3 was een samenvatting van bepalingen uit eerdere verdragen; in systematisch opzicht te zien als een uitwerking van deel 1. Deel 4 bevatte de slotbepalingen, waaronder de regels die gevolgd moesten worden bij  toekomstige wijzigingen en aanvullingen.