In 4½ jaar tijd ruim 1600 asielkinderen weggelopen uit opvanglocaties

E.J. Bron

Screenshot_2

Niemand weet waar ze zijn

Er zijn de afgelopen 4½ jaar ruim 1600 asielkinderen weggelopen uit opvanglocaties. De kinderen zijn “met onbekende bestemming” vertrokken en het is niet duidelijk waar ze nu verblijven. Dit blijkt uit cijfers die het mainstream print medium NRC Handelsblad opvroeg bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Nidos, die de voogdij heeft over alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. De aantallen zijn volgens de krant hoger dan tot nu toe bekend, doordat de cijfers van Nidos eerder niet zijn meegerekend.

View original post 79 woorden meer