Petitie: Stop de politieke correctheid in de Canon van Nederland!

img

Petitie aan Prof. James Kennedy, voorzitter van de commissie voor het herschrijven van de ‘Canon van Nederland’

 

Stop de politieke correctheid in de Canon van Nederland!

Geachte professor James Kennedy,U heeft van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven de eervolle opdracht gehad voorzitter te zijn van de commissie die de ‘Canon van Nederland’ gaat herschrijven. Die lijst van belangrijke onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis gaat bepalen wat onze kinderen de komende jaren over de historie van Nederland meekrijgen.

Minister van Engelshoven verzekert dat uw commissie “onafhankelijk” is, maar tegelijk geeft ze u een paar stevige opdrachten mee: zo moet u vooral aandacht besteden aan vermeende “schaduwkanten” van onze geschiedenis, en anderzijds erop toezien dat ook de geschiedenis van immigranten aan bod komt.

Ik vind als Nederlands burger dat vaderlandse geschiedenis alleen Nederlandse geschiedenis moet zijn. Daarom verzoek ik u beleefd maar dringend de aanwijzingen van de minister voor uw commissie volledig te negeren. U bent immers onafhankelijk en de minister beweert dat dit haar bedoeling is.

Maakt u daar dus gebruik van, en houd tegen deze D66-minister uw rug recht. Zie er als voorzitter op toe dat alle Nederlandse kinderen van welke afkomst dan ook op school een evenwichtig en objectief beeld van onze vaderlandse geschiedenis leren.

https://cultuurondervuur.nu/kennedy-buig-niet-voor-politieke-correctheid/