Advocaat Knoops beschuldigd van discriminatie

Onderstaande is te belachelijk voor woorden………………’de islamitische eer’ zeker aangetast……..

 

HP/ De Tijd

Advocaat van KPMG in die zaak was Ferdinand Grapperhaus (CDA), de huidige minister van Justitie en Veiligheid. Die zou volgens Aachboun in de ontslagzaak hebben gelogen tegen de rechter. Reden voor hem om tegen advocaat Grapperhaus een tuchtklacht in te dienen.

Deze klacht is inmiddels in hoger beroep ongegrond verklaard. Maar ook dit keer is Aachboun van mening dat er onregelmatigheden in de rechtsgang hebben plaatsgevonden. Zo zijn de tuchtrechters die moesten oordelen over het handelen van Ferdinand Grapperhaus door het ministerie benoemd.

En dat is volgens Aachboun in strijd met de scheiding der machten, de trias politica, waarin is vastgelegd dat de rechterlijke macht volstrekt onafhankelijk dient te zijn. En dus heeft de Nederlander van Marokkaanse afkomst besloten om de gang van zaken te laten toetsen door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Voor die zaak zocht Aachboun advies van advocaat Geert Jan Knoops, een van de weinige specialisten op dit terrein. Knoops staat ook Geert Wilders bij in de minder-Marokkanenzaak, waarbij de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ook wordt betwist en (net als in de zaak van Aachboun) waarbij sprake zou zijn van ‘politieke bemoeienis’, in dit geval van voormalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD).

Alle reden voor Aachboun om zich telefonisch tot het kantoor van Knoops Advocaten in Amsterdam te wenden. Daar krijgt hij contact met de secretaresse die hem vraagt naar zijn naam.

Aachboun spelt daarop naar eigen zeggen zijn Marokkaanse naam en verstrekt zijn telefoonnummer. Wanneer de fiscalist vraagt om de naam van de secretaresse van advocaat Knoops weigert deze echter háár naam te geven. “Noemt u mij maar mevrouw X,” zegt de vrouw, aldus Aachboun.

____________________________________________________________

Aachboun en Aerts laten het er niet bij zitten en dienen daarom een formele klacht in bij de Deken in Amsterdam. Die bekijkt de klacht en verwijst de zaak onlangs door naar de Raad van Discipline waar Knoops zich mogelijk tuchtrechtelijk zal moeten verdedigen tegen de ernstige beschuldiging, dat hij onderscheid maakt tussen cliënten van verschillende etnische afkomst.

In een schriftelijke reactie op de beschuldigingen laat Carry Knoops-Hamburger aan HP/De Tijd, mede namens Geert Jan Knoops, het volgende weten: “De Deken heeft eerder geoordeeld dat de klacht onvoldoende gemotiveerd is en verzocht klager om de zaak daarmee af te doen. Niettegenstaande heeft klager gepersisteerd bij zijn verzoek aan de Deken om desalniettemin zijn klacht voor te leggen aan de Raad van Discipline.”

lees hier verder