Wildersproces2 – OM radicaliseert

Veren Of Lood

 

Gisteren kwam de strafeis in het hoger beroep van Wildersproces2. Die was hetzelfde als in 2016, maar de omkleding was ditmaal radicaler.

En minder correct of adequaat. Het OM legt de nadruk op de letterlijk uitgesproken tekst, maar negeer opzichtig de indertijd direct uitgesproken contextuele plaatsing, waarin het minder, minder, minder werd gerelateerd aan criminele Marokkanen. Het is best voorstelbaar dat gezien een mogelijke beroepsdeformatie men binnen het OM van mening is dat er geen andere Marokkanen zijn, maar dat Wilders als gedachte aan wrijven is meer dan bespottelijk. Een dergelijke manier van eisen in een proces als dit is zowel tendentieus als de rechtspraak onwaardig.

Het verslag van de NOS geeft veel aanknopingspunten voor het constateren van een bijna obsessieve vooringenomenheid bij het OM:

De politicus maakte daarmee volgens het OM een duidelijke tweedeling tussen Nederlanders en Marokkanen. “Het is kennelijk winst voor Nederland als er minder Marokkanen zijn. Hiermee wordt impliciet gezegd dat Nederlanders de dupe zijn van Marokkanen. Zonder enige nuancering, zonder enige motivering”, zei advocaat-generaal Gerard Sta vandaag. Volgens hem zette Wilders zo een groep mensen als inferieur neer.
De speech van Wilders was doordacht en zo gepland, zei de aanklager verder. “Er was bewust gekozen voor ‘minder Marokkanen’, niet ‘minder criminele Marokkanen’. Het publiek was geïnstrueerd door een PVV-medewerker om de woorden te herhalen.” Volgens Sta hitste Wilders zijn publiek op en spoorde hij ze aan. “Dat heeft de verdachte opzettelijk gedaan. Aanzetten tot haat kan daarom bewezen worden.”
(..)
“Het was een boodschap die onverdraagzaamheid tegen Marokkanen aanwakkert en tot verdeeldheid in onze samenleving leidt”, aldus de officier van justitie. “Een hele bevolkingsgroep werd als tweederangs weggezet.” Als politicus had Wilders volgens haar juist de verantwoordelijkheid “om de democratische rechtsstaat niet te ondermijnen”.

lees hier verder