Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving

The Balkans Chronicles

FRANCE-ISLAM-CARTOON-MEDIAWilliam Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…De ISLAM is geen religie van vrede zoals sommigen beweren, maar een ideologie(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst) van geweld, die de strijd aangaat met iedereen die geen moslim is, de zogenaamde ‘ongelovigen’.Jezus leert dat het belangrijkste is om God lief te hebben, en om je medemens lief te hebben (Matteüs 22:37-39).In zijn onderwijs, te lezen in de Koran, leert Mohammed dat iedereen zich moet onderwerpen aan Allah, en Mohammed moet aannemen als zijn profeet. Degenen die dat weigeren moeten worden bestreden (Koran-soera 9)…

Wie wil weten waarom deze ideologie  levensgevaarlijk is, moet niet alleen kijken naar de Koran, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed, aan wiens brein de Koran en de…

View original post 857 woorden meer