TPO: Prof. Paul Cliteur: Wilders-proces is doorzichtige poging regering, OM, politie om af te leiden van eigen falen

banner

Prof. Paul Cliteur: Wilders-proces is doorzichtige poging regering, OM, politie om af te leiden van eigen falen

‘Met geld van de gemeenschap Wilders vervolgen is eenvoudig, falen is daarbij bijna niet mogelijk’

Door: Paul Cliteur , 12:58, 16 juli 2019

“In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op.”

Zo staat het in Vertrouwen in de toekomst, het regeerakkoord 2017-2021, waarin het kabinet haar plannen voor de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-coalitie formuleert. Het regeerakkoord gaat verder met:

“Emancipatie en het beschermen van onze waarden hebben continu onze aandacht nodig. Zo sloten acht politieke partijen het regenboogakkoord. De bevordering van emancipatie van LHBTI en mensen met een beperking is belangrijk en door verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht gebracht. Er worden verschillende maatregelen tegen discriminatie genomen zoals de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking.”

___________________________________________________________________________

 

Goed, dat zou men verwachten. Maar stel nu eens dat uit criminologisch onderzoek blijkt dat ten aanzien van dat geweld tegenover homoseksuelen met name één bepaalde groep jongeren oververtegenwoordigd is, namelijk Marokkaanse jongeren. Stel. Wat gaat dat actieve optreden van de overheid dan inhouden?

Dat kan twee vormen aannemen.

De eerste is dat de overheid deze criminaliteit goed in kaart gaat brengen en met strafsancties met name de aangegeven dadersgroep gaat aanpakken. De overheid wordt dan actief op het terrein van de criminaliteitsbestrijding. Ook is mogelijk dat de overheid ten aanzien van die specifieke groep van daders pedagogische maatregelen gaat nemen. De overheid wordt dan actief op het terrein van de preventie.

Maar ook een tweede reactie is mogelijk en die reactie concurreert met criminaliteitsbestrijding en met preventie. Die tweede reactie is dat de overheid ernstig schrikt van het gegeven dat een bepaalde nationale groep (Marokkanen vormen een nationaliteit, geen ras, zoals het OM ten onrechte heeft aangenomen, een aanname waarin de Rechtbank Den Haag het OM gevolgd is en op basis waarvan Wilders veroordeeld is) oververtegenwoordigd is in de criminaliteitscijfers.

Die schrikreactie van de overheid leidt ertoe dat het ‘actieve overheidsoptreden’ inhoudt dat de boodschappers van dit slechte nieuws het zwijgen wordt opgelegd. Die tweede aanpak zou men de ‘politiek correcte’ aanpak kunnen noemen. Dan gaat men geen overheidsgeld aanwenden om de daders het leven zwaar te maken, maar overheidsgeld aanwenden om de boodschappers van het onwelkome nieuws het leven zwaar te maken.

En dat betekent in ons land: dan gaat men politici als Wilders laten vervolgen om hem het zwijgen op te leggen. Niet omdat hij geen gelijk heeft, maar juist omdat hij wel gelijk heeft. Juist omdat hij gelijk heeft, zijn zijn uitlatingen zo ergerlijk en zelfs gevaarlijk.

 

_____________________________________________________________

De bewijzen van dat falen vliegen ons dagelijks in het gezicht. Dus kiest de overheid de gemakkelijkste weg: Wilders aanpakken in plaats van Marokkaanse straatschoffies. Het enige wat daarvoor nodig is, is propaganda dat we meer lijden onder de opinies van Geert Wilders dan onder de zwembaden die onveilig worden gemaakt. Die propaganda wordt ons door de hoofdcommissarissen gretig verstrekt.

Lees hier in zijn geheel.