Met Duitsland aan het roer in de EU – zoals nu staat te gebeuren – zit groot ongeluk in een klein hoekje, betoogt Ronald Katee.

Duitsland – Die Deutschen sind unser Unglück!

Met Duitsland aan het roer in de EU – zoals nu staat te gebeuren – zit groot ongeluk in een klein hoekje, betoogt Ronald Katee.

Veren Of Lood

 

De Eerste Wereldoorlog eiste in Europa tientallen miljoenen mensenlevens, ruïneerde nog veel meer levens, maakte een eind aan de dominante positie van Europa op het wereldtoneel en het 19e-eeuwse vooruitgangsgeloof, maakte de succesvolle machtsgreep van de communisten in Rusland mogelijk en zag de schandelijke alliantie van de centrale mogendheden (waaronder Duitsland) met het islamitische Ottomaanse Rijk. Er zijn boekenkasten vol geschreven over de aanloop naar de oorlog en wie er nou verantwoordelijk was voor het ontstaan ervan. Het feit dat Duitsland pas laat tot natievorming was gekomen en daardoor nauwelijks een rol had kunnen spelen in de ‘Scramble for Africa’ zal zeker een rol hebben gespeeld in de lust tot oorlog die Duitsland aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in de greep had.

Vervolgens koos het Duitse volk ervoor om de incarnatie van het kwaad op aarde aan de macht te brengen en Europa opnieuw in een slagveld te veranderen. Het wilde Europa veroveren, maar de vernietiging van de Joden was belangrijker. Met circa zes miljoen vermoorde Joden slaagden de nationaalsocialisten daar grotendeels in. Het resultaat was dat Europa in puin lag, in Oost-Europa de communisten aan de macht kwamen, maar, veel erger nog, dat van voorheen bloeiende Joodse gemeenschappen weinig tot niets meer was overgebleven. Bijna overal waar deze minderheid welkom was geweest en de ruimte had gekregen had dat tot een bloei van het wetenschappelijke, culturele en economische leven geleid. Na de Holocaust is dat Europa voorbij, voorgoed voorbij.

En dan zitten we nu met een Europese Unie waarin Duitsland eerste viool speelt. Een Europese Unie die de poorten heeft opengezet voor massale immigratie van moslims met een net iets te grote voorliefde voor (Joden)haat, moord, doodslag, terreur, uitkeringen, steniging, genitale mutilatie en eigen familieleden.

lees hier verder