De derde islamitische verovering van Europa is volop aan de gang

The Balkans Chronicles

We horen regelmatig “deskundigen” uitleggen, dat met name de ‘barbaarse’ Kruistochten en het Westerse imperialisme, de oorzaak zijn voor de diepgewortelde haat van moslims  tegenover het vrije Westen. Door dit te beweren wordt er niet alleen onrecht gedaan aan de historische feiten, maar wordt de islam ook nog eens verheerlijkt en geromantiseerd als een vredelievende godsdienst,die geen enkel kwaad in zich heeft(gedurende de laatste 1400 jaar werden minstens 270 miljoen kafirs/niet-moslims/ gedood in de jihad), maar slachtoffer is geworden van een christelijk complot.Maar,de historische feiten vertellen iets anders…

Het was juist de ISLAM, die in de honderden jaren voorafgaand aan de Kruistochten systematisch alle vroeg-christelijke gemeenschappen en steden onder de voet gelopen en vernietigd hadden.Onder militaire leiding van Khalid ibn al-Walid, verbreidde de islam zich over Arabië, Mesopotamië en Syrië in een korte tijd van 632 tot 636. In 633 veroverden de moslims de christelijke stad Antiochië (nu Turkije).In 635…

View original post 999 woorden meer