Waar komt de islamitische Jodenhaat vandaan?

E.J. Bron

Screenshot_34

(Door: E.J. Bron)

Koran, soera 5,82: Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden. En gij zult degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen” het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn.”

Koran, soera 2,65: “Je hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zegden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´.”

View original post 187 woorden meer