De islam is de bloedigste en de gevaarlijkste ideologie die de mensheid ooit heeft gezien

The Balkans Chronicles

zombie-apocalypse-is-possible-1De ISLAM is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)… De stichter van de ISLAM was een moordlustige krijgsheer, die verwikkeld was in 33 gewapende conflicten in zijn leven.Met het kromzwaard in de hand, heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid, waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld…

Als we het leven van Mohammed bestuderen dan valt op dat hij twee geheel verschillende karaktertrekken vertoont:Mekka karakter en Medina karakter.In Mekka was hij slechts profeet en prediker.Sinds Medina wordt Mohammeds leven gekenmerkt door wraakzucht, moord en doodslag.Hij was drie dagen bezig met het afsnijden van hoofden van Joodse…

View original post 919 woorden meer