Overal islam, nergens vrede!

E.J. Bron

Screenshot_48

(Door: Martin Moisan – Vertaling: “delamontagne”)

Na meerdere decennia ervaring met de islam in Frankrijk; welke les kunnen wij leren uit de culturele verrijking en de bijdragen aan de beschaving die de Mohammedanen en de zwarten uit Afrika ons hebben gebracht?

View original post 1.281 woorden meer

“De zwijgende meerderheid zwijgt niet meer!” – Amerikaanse president spreekt bij de “Turning Point”-jeugdontmoeting

E.J. Bron

Screenshot_37

(Door: Bowen Xiao – Vertaling: E.J. Bron)

In een veel bejubelde toespraak van de Amerikaanse president tijdens de jeugdontmoeting in Washington voor meer dan 1000 conservatieve scholieren en studenten sneed Donald Trump veel onderwerpen aan, o.a. het gevaar door de radicale linkse krachten. Hij maakte echter duidelijk dat er een ommekeer is aangebroken: “De zwijgende meerderheid zwijgt niet meer!”

epoch times

View original post 1.140 woorden meer

Please Join Us at Oxford Street, Central London on August 3rd – Free Tommy Demo

https://youtu.be/PbdG5Ajoqgg   On the 3rd of August, we ask that as many of you who can, get into central London - OXFORD STREET at 12 pm and join the Free Tommy Demonstration. We must show our steadfast and unwavering support for Tommy. So be loud, be proud and let our government know we will not … Meer lezen over Please Join Us at Oxford Street, Central London on August 3rd – Free Tommy Demo

René Cuperus schreef een idioot pc-stuk over zijn CIDI-reis naar Israël

Martien Pennings

 “Neuzelbipserij, neuzelbipserij, geef me een cent en dan ga ik voorbij”

René Cuperus is al zijn halve leven een brave sociaal-democraat, namelijk bij de PvdA-denktank genaamd “Wiardi Beckmanstichting”. Hij is doorgaans niet helemáál dom. Wat ik van ‘m weet is dat-ie bijvoorbeeld teruggekomen is van zijn vroegere vulgair-Marxistische opvatting dat het allemaal om sociaal-economische dingen gaat in het leven. Ik heb ‘m wel ’s horen zeggen dat veel gewone Ollanders het verhaal van Wilders als positief ervaren omdat het wel degelijk gaat om culturele angst: voor migratie en globalisering. Dat links te weinig gevoel heeft voor de culturele kant van het “populisme”. Dat links deel is geworden van het neo-liberale establishment en dat links de laagopgeleiden niet meer bereikt. Dat het na-oorlogse partijensysteem ineengestort is en dat met name het CDA vroeger hoger en lager opgeleiden verenigde, maar dat die verticale ideologische binding weg is. Dat we nu een zwakke…

View original post 2.033 woorden meer

Hoe de Politie Rotterdam de bijeenkomst van Nederlandse Vrienden van Israël probeerde te ontbinden.

https://www.facebook.com/daniel.gerritsen.353/videos/2380186312237305/   #English from minute 4:00 Overdenking van de avond: Hoe de #PolitiePolitie NederlandPolitie Rotterdam de bijeenkomst van Nederlandse Vrienden van Israël probeerde te ontbinden. n.a.v. : #Rotterdam voor #Israël🇮🇱 Nederlandse Vrienden van Israël Diana Meijer laat zie hoe klein het gebied is waarin wij mogen/moeten staan. In #Amsterdam mogen wij over het gehele #Dam … Meer lezen over Hoe de Politie Rotterdam de bijeenkomst van Nederlandse Vrienden van Israël probeerde te ontbinden.

Waar komt de islamitische Jodenhaat vandaan?

E.J. Bron

Screenshot_34

(Door: E.J. Bron)

Koran, soera 5,82: Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden. En gij zult degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen” het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn.”

Koran, soera 2,65: “Je hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zegden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´.”

View original post 187 woorden meer

De moefti’s oorlog tegen de Joden

Met dank voor de tip E.J. Bron: door Sean Durns     De moefti's oorlog tegen de Joden In 1937 deed de Grand Mufti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, een 'beroep op alle moslims van de wereld', waarin hij ze aanspoorde 'hun land van de Joden te reinigen' , de basis leggend voor de antisemitische argumenten … Meer lezen over De moefti’s oorlog tegen de Joden

De derde islamitische verovering van Europa is volop aan de gang

The Balkans Chronicles

We horen regelmatig “deskundigen” uitleggen, dat met name de ‘barbaarse’ Kruistochten en het Westerse imperialisme, de oorzaak zijn voor de diepgewortelde haat van moslims  tegenover het vrije Westen. Door dit te beweren wordt er niet alleen onrecht gedaan aan de historische feiten, maar wordt de islam ook nog eens verheerlijkt en geromantiseerd als een vredelievende godsdienst,die geen enkel kwaad in zich heeft(gedurende de laatste 1400 jaar werden minstens 270 miljoen kafirs/niet-moslims/ gedood in de jihad), maar slachtoffer is geworden van een christelijk complot.Maar,de historische feiten vertellen iets anders…

Het was juist de ISLAM, die in de honderden jaren voorafgaand aan de Kruistochten systematisch alle vroeg-christelijke gemeenschappen en steden onder de voet gelopen en vernietigd hadden.Onder militaire leiding van Khalid ibn al-Walid, verbreidde de islam zich over Arabië, Mesopotamië en Syrië in een korte tijd van 632 tot 636. In 633 veroverden de moslims de christelijke stad Antiochië (nu Turkije).In 635…

View original post 999 woorden meer