Geert Wilders wil Nederland “de-islamiseren”

The Balkans Chronicles

Als West-Europa zijn houding tegenover zijn eigen wortels niet snel verandert, zal het worden geïslamiseerd…De twee belangrijkste problemen waarmee West-Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-immigratie en de groei van de islam. Als we niet weggevaagd willen worden, onze bevolking niet vervangen willen zien worden en onze cultuur niet vernietigd, is het van vitaal belang dat we krachtig en moedig beginnen onze burgers en onze beschaving te beschermen.De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims.De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet te onderwerpen,zei hij…

Overal ter wereld waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen. En hoezo, zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op…

View original post 671 woorden meer