Islamisering: Franse traditionele katholieke processie moet worden beschermd door het leger

E.J. Bron

Screenshot_233.png

(Door: “Xander”)

‘In Frankrijk lijkt een revolutie in de maak’ – Overal in West-Europa begint de islam de maatschappij en volksveiligheid te ontwrichten

Frankrijk, in absolute aantallen het meest geïslamiseerde land van Europa, stevent met zevenmijlslaarzen op totale chaos en anarchie af, die dit jaar met de regelmaat van de klok zichtbaar werd in massale rellen, brandstichtingen en geweldplegingen als moslimmigranten weer eens boos waren, of juist iets te vieren hadden, zoals onlangs het Afrikaanse voetbalkampioenschap van Algerije. De Europese media, die voor het leeuwendeel achter de massa-immigratie agenda van de EU staan, zwegen gisteren dan ook als het graf toen de traditionele processie op de katholieke feestdag ‘Maria Tenhemelopneming’ moest worden beschermd door het leger. Hoe diep is het ooit vrije Frankrijk gezonken, nu christenen moeten worden omringd door militairen, omdat hun geloof door volgelingen van de islam wordt gehaat en desnoods met geweld en terreur moet worden…

View original post 7 woorden meer