,,De Nederlandse verzorgingsstaat overleeft een nieuwe immigratiegolf niet’’,zegt Jan van de Beek

The Balkans Chronicles

Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie.,,Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse. Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar.Als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte II is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW. Voor die mensen betaalt de staat immers tot aan hun dood.En als de huidige trend zich doorzet hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren’’…

West-Europa maakte grote fout door miljoenen mensen binnen te laten(meer dan 30 miljoen in dertig jaar). In de jaren…

View original post 645 woorden meer

Advertentie

Europese Unie: Een enorme uitbreiding van de machtshiërarchie

E.J. Bron

Screenshot_52

(Door: Soeren Kern – Vertaling: E.J. Bron)

De voormalige Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen (CDU, foto), werd met een piepkleine meerderheid gekozentot de volgende voorzitter van de Europese Commissie, het machtige bestuursorgaan van de Europese Unie. In een geheime stemming in het Europees Parlement op 16 juli kreegVon der Leyen, een nauwe bondgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, 383 stemmen, maar negen meer dan de noodzakelijke 374 – de kleinste meerderheid sinds het bestaan van de voorzittersfunctie in 1958. Ze zal Jean-Claude Juncker in november voor een periode van vijf jaar opvolgen.

Gatestone Institute

View original post 2.094 woorden meer

Netanyahu – vervloekt om slechte banden met Obama, vervloekt om goede banden met Trump

E.J. Bron

Screenshot_53.png

(Door: Herb Keinon – Vertaling: J. C. Th. Köhler)

Een goede, gezonde verhouding met de president was noodzakelijk voor een goede, sterke Israël-VS band. Toen dat ontbrak, stond alles (volgens de doemdenkers) op bezwijken. Zacht gezegd, premier Netanyahu en de toenmalige Amerikaanse president Obama hadden een moeizame verstandhouding. Obama was links, Netanyahu was rechts. Ze zagen de wereld door een heel andere bril en verschilden fundamenteel van mening over zowel Iran als de Palestijnen. Ten gevolge daarvan waren er continu ruzies, scheldpartijen, lekken, en een totaal onwerkbare relatie, wist de een na de andere deskundoloog uit te leggen.

View original post 896 woorden meer

Doorbraak BE:

DOORBRAAK.BE   Over regionalisme, nationalisme en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren geïnspireerd door lectuur van de Duitse filosoof Hermann Lübbe* 19 augustus 2019 Een maat voor het dynamische karakter van onze cultuur is de snelheid waarmee zich homogeniserende structuren – informatie- en communicatiesystemen, productiemethoden, verkeerssystemen – globaal verspreiden. Zij veroorzaken een historisch ongeziene mobiliteit van een … Meer lezen over Doorbraak BE: