,,De Nederlandse verzorgingsstaat overleeft een nieuwe immigratiegolf niet’’,zegt Jan van de Beek

The Balkans Chronicles

Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie.,,Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse. Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar.Als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte II is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW. Voor die mensen betaalt de staat immers tot aan hun dood.En als de huidige trend zich doorzet hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren’’…

West-Europa maakte grote fout door miljoenen mensen binnen te laten(meer dan 30 miljoen in dertig jaar). In de jaren…

View original post 645 woorden meer