Boerkawet . . .

E.J. Bron

Screenshot_92

Om de overheid te helpen bij haar moeilijke taak de Boerkawet uit te voeren, heb ik dit hulpmiddel bedacht. Bovenstaande sticker kan op de deur van iedere bus worden aangebracht, zodat “onwetenden” niet meer in verwarring hoeven te komen over de bedoeling en rechtsgeldigheid van deze wet.

 https://wetten.overheid.nl

Door:
Peter Rissing
(voor www.ejbron.wordpress.com)

View original post