Veren of Lood: Wildersproces2 heeft onthullend diepe wortels

Veren Of Lood

Wildersproces2 heeft onthullend diepe wortels

 

De gang van zaken rond het Wildersproces2 is dermate stuitend dat ik besloten heb dit toch te plaatsen, ondanks dat niet iedereen me dit in dank gaat afnemen.

Lezer Guido heeft als ervaringsdeskundige meer – en weinig bekende – informatie over de voorgeschiedenis van Wildersproces2.

Guido onthult hoe politieke spelletjes en het belang van zwartmaken van Geert Wilders voor Nederlandse politici vóór Wilders’ veiligheid gingen.

In de volgende 23 tweets [1] laat ik zien hoe Geert Wilders al sinds 2007 door politieke tegenstanders klem werd gezet. Recht is recht, krom is krom. In het inlichtingenwerk kunnen zaken die ‘recht’ lijken soms best ‘krom’ overkomen. Dat zal ik toelichten aan de hand van twee concrete voorbeelden. Het betreft kwesties rondom de beveiliging van Wilders waar ik (10 jaar geleden) bij betrokken was.

Tegen 2006 genoot één van mijn vituele profielen dermate veel vertrouwen binnen de jihadi-gemeenschap dat ik werd gevraagd om moderator te worden van één van de 4 direct aan Al-Qaida gelieerde fora (ik was al jaren lid van de twee bekendste: ‘al-Shamouk’ en ‘Al-Firdaws‘). Daarmee zaten wij letterlijk op de eerste rij. Publicaties van Al-Qaida waren zo soms al dagen vóór de publieke release bij ons bekend.

Eén van de vaste ‘taken’ destijds was het uitkijken naar bedreigingen door jihadisten aan het adres van Geert Wilders. Vanuit de dienst was de redenatie simpel: ‘Je kunt het eens- of oneens zijn met wat Wilders roept, maar hij moet het kunnen roepen…’. Met andere woorden: ‘wij’ dienen te waken over zijn vrijheid van meningsuiting, ongeacht wat je persoonlijk over Wilders denkt.

  • Fitna
    In de aanloop naar het lanceren van Fitna (2008) werd in de Tweede Kamer continu gehamerd op het gevaar dat zou ontstaan door de film. Nederland zou te maken krijgen met aanslagen; Nederlandse bedrijven in het buitenland zouden door Wilders ‘in een gevaarlijke positie komen.Op vragen van journalisten (èn van de Tweede Kamer) heeft de toenmalige premier Balkenende (in de weken voor de lancering) altijd gezegd: “wij kennen de inhoud van de film niet“. Dat was een regelrechte leugen. De inhoud was toen namelijk al lang en breed bekend. Weken voor de lancering hoorde ik van mijn ‘runner’ dat de film al in bezit was van de dienst en dat de inhoud alles behalve schokkend was.27 maart 2008 lanceerde Wilders Fitna. Die dag kreeg ik de vraag extra scherp te zijn op reacties vanuit Al-Qaida ten aanzien van de film. Letterlijk binnen een uur na de lancering was er al een statement vanuit de leiding van AQ dat de film GEEN aanslagen tegen Nederland rechtvaardigde. Dat de moslims blij moesten zijn met de film van Wilders omdat deze ‘laat zien wat wij zelf ook graag willen tonen…’.“De film zal ‘angst aanjagen in de harten van de ongelovigen’, de film is een ‘zegen’ voor de moslims omdat hun beelden nu een breder publiek bereiken…”. Met andere woorden: Al-Qaida zag geen enkele reden voor aanslagen op Nederlandse doelen, of op Wilders zelf. Dit is meteen gerapporteerd en ondanks dat eigenlijk letterlijk binnen een uur al bekend was dat er geen gevolgen zouden zijn voor Nederland, is dat ‘spelletje’ nog maanden lang gespeeld door zijn politieke tegenstanders. Ook in de Tweede Kamer, en zeer zeker ook in de media. Ook degenen die al lang wisten dat er geen gevolgen zouden zijn bleven dat glashard volhouden (zoals destijds de Minister.Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje Ter Horst). Die beweerde voor lancering de inhoud niet te kennen, maar die kende ze als verantwoordelijke voor de dienst natuurlijk wel degelijk.

 

  • Politieke spelletjes
    De publicatie leidde nationaal- en internationaal tot nogal wat ophef omdat het grote publiek voor het eerst zag hoe concreet die dreigingen waren. Ook bij Wilders zelf was de schok groot, ondanks dat de NCTV hem er al eerder (toen het speelde) over informeerde. Het was stuitend om te zien hoe sommige politici Wilders bleven beschuldigen van het ‘in gevaar brengen van Nederland’ terwijl al lang bekend was dat dit niet het geval was. De enige die gevaar liep was Wilders, en daarvan probeerde men juist de bewaking op te heffen destijds. Daarmee hebben ze niet alleen het volk en de Tweede Kamer voorgelogen, maar tevens Wilders zelf wellicht in een nog lastigere positie gebracht dan waar hij al in zat…

    De handelswijze van Opstelten in Wildersgate komt voort uit een traditie van hoe men steeds met Wilders is omgegaan.

    h/t @VictorOnrust

 

Lees hier verder.