RTL nieuws:Een onderzoek naar de affaire-Wilders

Pieter Klein

Een onderzoek naar de affaire-Wilders

3 uur 42 minuten geleden

 

  • De aankondiging van het onderzoek naar ambtelijke bemoeienis met het strafproces-Wilders stond zó goed verstopt, dat je er gemakkelijk overheen las. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Weet je nog, de onthulling over de bemoeienis van ambtenaren met de strafzaak tegen de PVV-leider wegens diens ‘minder-Marokkanen’-uitspraken? Die praktijken liggen de huidig CDA-minister van Justitie (Grapperhaus) zeer zwaar op de maag. Volstrekt ongepast, en ongekend, in een democratische rechtstaat. Vindt ook hij.

  • Om te voorkomen dat het Openbaar Ministerie (OM) het vervolgingsrecht zou verspelen in het lopend hoger beroep, verzon Grapperhaus een list. Hij wilde duidelijk maken dat hij de affaire-Wilders niet zomaar zou laten passeren, dat dit gevolgen zál hebben. Zeer omfloerst liet hij de Kamer in een brief van 10 september weten: “Dit geeft mij aanleiding hiernaar in zijn algemeenheid nader te kijken. Daarom zal ik de juridische kaders, alsmede de wijze waarop deze in de praktijk moeten worden uitgevoerd onder de loep (laten) nemen. (…) Hierover zal ik u te gelegener tijd nader inlichten.” Ik voorspel u: met terugwerkende kracht heet dit het onderzoek naar de affaire-Wilders.
  • Te gelegener tijd… Dat wil zeggen, ná de uitspraak in hoger beroep. Die eerst op 11 oktober gepland stond en nu, na al het gedonder, op 11 november. Want Grapperhaus wil voorkomen dat buiten de rechtszaal van het Hof om nog meer informatie op tafel komt die de strafzaak zou kunnen schaden. De zaak is onder de rechter, de politiek moet zich daarom afzijdig houden, is de verlegenheidsredenering – zo werd het afgedekt door de coalitie, die een debat over de affaire meermalen blokkeerde. Onverkwikkelijk.

 

  • Je zou zeggen dat dit onderzoek naar interventies juist in volle omvang boven tafel moet zijn, voordát het Gerechtshof tot een einduitspraak in hoger beroep komt. Juist omdat hier sprake was van ambtelijke – en mogelijk politieke – beïnvloeding van de rechtsgang. In een zaak van een volksvertegenwoordiger, die lastpak van de eerste orde is. De enige valide reden om te wachten met een onderzoek, is als het Hof zelf nog nader onderzoek zou doen.
  • Ik zal je uit de droom helpen. Het Hof doet helemaal geen nader onderzoek. Niets. Het Hof, is dit voorjaar besodemieterd door prominente getuigen, zoals oud-minister Ivo Opstelten, de voormalige baas van het OM en twee topambtenaren van Justitie – nee, zij wisten helemaal niets van overleg, afstemming, beïnvloeding. Alles wat sindsdien boven tafel kwam, en was achtergehouden door het ministerie van Justitie dat de getuigen voorbereidde, was het Hof niet bekend. En de verdediging van Wilders ook niet. En nu is het slotpleidooi van het team-Knoops achter de rug. En zijn alle feiten nog niet boven tafel.

Lees hier verder.

Advertentie