Inbreng Marjolein Faber (fractievoorzitter PVV in de Eerste Kamer) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 29 oktober 2019

E.J. Bron

Screenshot_15

(Door: Marjolein Faber)

Voorzitter, de gewone man en de gewone vrouw hebben steeds minder te zeggen over hun leven. De politieke elite heeft hen uitgeleverd aan de EU en de VN, die vervolgens het leeuwendeel van de wetgeving en het beleid bepalen van mondiaal delen en denken. Nog even en dan mogen wij nog enkel beslissen over de glasbak. En is er dan een wet waar wij wél over gaan, zoals het boerkaverbod, dan wordt deze aan alle kanten geboycot. Het islamitisch bolwerk toonde zijn ware gezicht en dreigde niet alleen met jihad, maar bedreigde ook de niqaab dragende vrouwen met de dood als ze het lef hadden hún ware gezicht te tonen. En dan beweren nuttige idioten dat het boerkaverbod een verbod is op de vrije expressie.

View original post 2.306 woorden meer

De vergeten onderdrukking van de Joden in Jeruzalem onder islamitische heerschappij

Terug naar Zion

In het algemeen leefden de Joden op de bodem van het vat in de Arabische-islamitische samenleving. Daaruit zou logischerwijze moeten volgen dat de Joden ook op de bodem van het vat leefden in het Jeruzalem onder islamitische heerschappij.

Tegen het einde van de heerschappij van de Mamelukken – die duurde van de Mongoolse terugtrekking in 1260 tot aan de Ottomaanse verovering in 1517 – leefde er in het Franciscaner klooster in Jeruzalem een monnik genaamd Francesco Suriano (Venetië, 1450-1529) voor zowat vijfentwintig jaar lang.

Gedurende zes jaar was hij in opdracht van zijn orde de Custos Terrae Sanctae of Voogd van het Heilige Land. Dat wil zeggen, dat hij de hoogste westerse christelijke ambtenaar was in het Land van Israël, die door de paus belast werd met het toezicht op rooms-katholieke belangen in de christelijke heilige plaatsen en kerkelijke zaken in het land en hulp te bieden aan katholieke pelgrims…

View original post 1.407 woorden meer