Er gaat zoveel niet goed, dat het een wonder mag heten dat de EU(SSR) nog bestaat

The Balkans Chronicles

Over de EU(SSR) valt veel te zeggen en te schrijven. Dat het een weinig democratische organisatie is bijvoorbeeld.Wat de meeste Europeanen echter niet weten, is dat de echte heersers van Europa, de 28 leden van de zogenaamde Europese Commissie zijn.Alle wetgeving die vandaag de dag in Europa wordt uitgevoerd is afgeleid van deze Commissie, een orgaan van ongekozen en grotendeels onbekende personen, die alleen zakelijke belangen dienen.Multinationals en financiële instellingen trekken steeds meer aan de touwtjes zowel op landelijk als op Europees niveau. Een oligarchie van politieke en bedrijfsleiders die elkaar gevonden hebben, maken de dienst uit. Het beleid is erop gericht bedrijfsbelangen maximaal te dienen en dit ten koste van ons burgers.We zijn een kolonie van de EU(SSR) geworden…

De EU(SSR) heeft te veel macht naar zich toe getrokken. Dat gebeurt sluipenderwijs. Burgers zien het niet…De Europese Unie heeft ons alleen maar ellende gebracht.Het lijkt alsof er elke dag…

View original post 1.425 woorden meer

Advertentie